Valet 2014

Välkommen till GIH:s sidor om valet 2014. GIH har inför detta val skickat frågor till samtliga åtta partier om fysisk aktivitet i skolan, hur få fler att röra på sig, hur fysisk aktivitet kan förhindra sjukdomar och medföljande sjukvårdskostnader.

 

Syftet med dessa frågor är att undersöka de olika partiernas åsikter om hur de tänker agera utifrån frågeställningar om fysisk aktivitet i skolan, hur få fler att röra på sig, hur fysisk aktivitet kan förhindra sjukdomar och medföljande sjukvårdskostnader.

GIH:s och andras forskning visar tydligt att fysisk aktivitet har positiva effekter och är kostnadseffektivt både förebyggande och som behandling för sjukdom, men också för studieresultat i skolan. Genom att förebygga ohälsa och skapa goda förutsättningar för prestation i skolan genom idrott och fysisk aktivitet kan vi minska utanförskapet på många nivåer livet igenom.

De svar som inkommit kan du se i menyn till vänster. Om partiet inte inkommit till GIH med ett svar finns de således heller inte i menyn. Här finns även svaren i kortversion i form av en tabellform. Logotypen 1h per dagen

GIH har även skrivit ett brev till alla åtta partiledare med titeln "Inför en timmes rörelse per dag". Syftet med detta brev är att lyfta hur viktigt en timme är - både för individen och för samhällsekonomin. I brevet framkom även tydligt att inte Sverigedemokraterna har svarat på enkäten och att Moderaterna endast svarat på en fråga. Här kan du läsa breven eller klicka på Brev till partierna i menyn till vänster.

De tre frågor som skickats är:

1. Deltagandet i fysisk aktivitet och idrottande varierar stort i den svenska befolkningen och deltagandet är bland annat kopplat till utbildningsnivå, socialt nätverk, ekonomi, etnicitet, demografi och kön.

-  Vad gör ert parti för att alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet?

2. Inför daglig fysisk aktivitet i skolan – lika självklart som varm lunch. När varm lunch infördes i Sveriges skolor år 1946 var det ett enormt viktigt politiskt beslut – både för elevernas hälsa och deras inlärning. Daglig fysisk aktivitet är minst lika viktig och borde vara lika självklar som varm lunch.

Vad gör ert parti för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet?

3. Fysisk aktivitet är både en behandling av och förebyggande för sjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården finns ett tydligt uppdrag att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Trots dessa tydliga budskap så uppmärksammas fysisk aktivitet som riskfaktor fortfarande relativt lite och till exempel antal recept på fysisk aktivitet är väldigt lågt.

-  Vad gör ert parti för att stimulera och förbättra möjligheten för vården att genomföra fysisk aktivitet för att behandla och förebygga sjukdom?