Riksdagsval

Vart fjärde år andra söndagen i september är det val till riksdagen i Sverige. GIH har valt att inför dessa val att ställa relevanta frågor till både partier. Ibland har det även varit aktuellt att ställa frågor till andra berörda parter.

Bild på riksdagshuset

Dessa frågor har ställts i samband med GIH:s seminarier i Almedalen. Anledningen till detta är för att lyfta frågor som är relevanta för folkhälsan. Nedan kan du ta del av de insatser som GIH gjort inför valen 2014 och 2018.

Valet 2018

Alla åtta politiska partier fick svara på frågor om deras ansvar för att förebygga välfärdssjukdomar. Partier och utvalda idrottsförbund har även fått svara på frågor om hur de vill förebygga idrottsskador hos barn och ungdomar samt elitidrottare.

Länk till valet 2018

Valet 2014

Här har de politiska partierna svarat på frågor om fysisk aktivitet i skolan, hur få fler att röra på sig, hur fysisk aktivitet kan förhindra sjukdomar och medföljande sjukvårdskostnader.

Länk till valet 2014