Idrottsministern inviger ny byggnad

Kultur- och idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth inviger GIH:s nya huvudbyggnad den 17 januari kl 16.00. Den nya tillbyggnaden är ritad av Gert Wingårdhs arkitektkontor och inrymmer lokaler för undervisning, bibliotek och restaurang. Invigningen blir även starten för GIH:s 200 årsjubileum.

- Det är en stor ära för GIH att kultur- och idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth inviger vår nya byggnad och invigningen blir startskottet för vårt 200-års jubileum, säger rektor Karin Henriksson Larsén.

Den nya tillbyggnaden är ritad av Gert Wingårdhs arkitektkontor och har en yta på 4 000 kvm. Den ligger i anslutning till den gamla byggnaden, har många glaspartier som vetter ut mot Lill-janskogen och Husarområdet. I byggnaden finns GIH:s idrottsvetenskapliga forskning, restaurang, bibliotek, lärosalar och arbetsplatser.

Tal kommer att hållas av bland annat GIH:s rektor Karin Henriksson Larsén, Statens konstråds direktör Magdalena Malm och kultur- och idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth. Statens konstråd har bidragit med ett konstverk av Helena Isoz som målat en 12 meter hög vägg i tre plan med titeln ”Svävar, driver”. Den är målad i olika nyanser av grönt, blått, turkost och grått och ger en suggestiv känsla av svävande moln och natur.

Den 5 maj 1813 bildade Pehr Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader, Gymnastiska Centralinstitutet, sedermera Gymnastik- och idrottshögskolan under Kung Karl XIII:s beskydd. Sedan dess har GIH utbildat gymnastiklärare och har breddat utbildningen till att även inbegripa idrottstränare och hälsopedagoger. Bland dem som studerat vid GIH märks fotbollstränarna Pia Sundhage, Lars Lagerbäck och OS-seglaren Fredrik Lööf.

För mer information kontakta:

Karin Henriksson Larsén, rektor GIH tel 08-120 53 706 eller 072-200 07 39

Louise Ekström, kommunikatör GIH tel 08-120 53 711 eller 070-202 85 86

Foto: Sarah Hurni-Åsberg

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, vid Stockholms Stadion är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare och hälsopedagoger. Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. Under 2013 firas att GIH har varit verksam i 200 år med olika aktiviteter, föreläsningar, seminarier och en jubileumstillställning i Stadshuset inför årsdagen den 5 maj.

Invigning

Kultur- och idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth invigde GIH:s nya huvudbyggnad 17 januari 16:00 2013. (icon) Läs mer om husinvigningen