GIH:s lotsar främjar hälsan

Bild på logotypen för friskvårdsmottagningenFriskvårdslotsmottagningen på GIH erbjuder personer som fått fysisk aktivitet på recept en individanpassad vägledning för att öka sin fysiska aktivitet.
– På GIH finns kompetens och erfarenhet och vår förhoppning är att lotsmottagningen ska utgöra en modell som kan användas såväl nationellt som internationellt, säger Lena Kallings, en av de ansvariga för mottagningen.

Om en person som fått FaR upplever att den behöver vidare stöd och vägledning för att bli mer fysiskt aktiv, skickar vårdgivaren FaR-receptet till lotsmottagningen på GIH, där lotsar tar kontakt med personen. Lotsarna är hälsopedagogstudenter som handleds av redan yrkesaktiva hälsopedagoger, samt erfarna lärare, läkare och fysiologer. Personen som fått FaR och lotsen träffas för ett motiverande samtal om hur personen ska bli mer fysiskt aktiv enligt receptet den fått av sin vårdgivare. Uppföljande samtal sker efter en, tre och sex månader för att erbjuda ytterligare stöd till personen.

Fördelen med att få personer mer aktiva är att det både främjar hälsa, förebygger och behandlar sjukdomar som högt blodtryck, kärlkramp, diabetes, benskörhet, reumatiska sjukdomar, ont i ryggen och depression. En annan viktig faktor är att patienten känner sig gladare, sover bättre och lättare kan hantera stress.

– Vi brukar rekommendera att använda vardagen till motion som att ta en promenad, ta trappan i stället för att åka hiss, cykla till arbetet, gå till affären eller leka med barnen. Här är det viktigt att de fysiska aktiviteterna anpassas till personens förutsättningar och blir till en regelbunden vana, säger Lena Kallings.

Tidigare studier har visat att många individer som fått FaR behöver ytterligare stöd för att komma igång med och även fortsätta med sin fysiska aktivitet. Anledning till att de slutar vara fysiskt aktiva är att de saknar motivation, inte har hittat en aktivitet som tilltalar dem under en längre tid, de önskar ha kontakt med någon att rådfråga och få hjälp att hitta alternativa aktiviteter som passar just dem. Därför är det alltid personen som fått FaR som själv bestämmer vilka aktiviteter den vill ägna sig åt och kan när som helst välja att avbryta lotsningen.

– Här fyller lotsarna på GIH:s lotsmottagning ett viktigt syfte eftersom studenterna från hälsopedagogprogrammet har stor kunskap kring fysisk aktivitet och beteendeförändring, något som är centralt om man vill att fler ska bli fysiskt aktiva och fortsätta vara aktiva, säger Elin Ekblom Bak.

Tanken är även att mottagningen ska bidra till forskning, identifiera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras i lotsmottagningens verksamhet.

Läs mer om lotsmottagningen