GIH anställer två professorer

De två professorerna heter Abram Katz och Magnus Lindwall. De har båda anknytning till och samarbetar med GIH:s forskare.
– Vi gör en storsatsning genom att anställa två professorer. Deras kompetens kommer att bidra till GIH:s redan idag framgångsrika forskning, säger Per Nilsson, rektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

Bild på Abram Katz och Magnus Lindwall

Abram Katz är professor i idrottsvetenskap med inriktning arbetsfysiologi. Han har både en brokig och rak forskarbakgrund. Han är född i Polen, har bott i Brasilien, Israel, USA och Sverige. Hans intresse för forskning inom arbetsfysiologi började när han vid Wingate Institute i Israel studerade till lärare i idrott och hälsa. Dit kom Jan Karlsson, tidigare professor vid GIH och disputant till Bengt Saltin – även han tidigare professor vid GIH.
– Jag anmälde mig som försöksperson och blev helt fascinerad! Jag tog del av alla tester och föreläsningar och bestämde mig för att studera idrottsvetenskap och muskelfysiologi, säger Abram Katz.

Abram Katz har bott i Sverige i nästan 25 år och ser idag Sverige som sitt hem. Efter att ha varit verksam vid Ball State University och Colorado Springs Olympic Center i USA doktorerade han vid Karolinska Institutet för Kent Sahlin, tidigare även verksam vid GIH. Han har under sin forskarkarriär fokuserat på reglering av glukos och glykogenmetabolism i skelettmuskeln i samband med motion. Ytterligare områden är muskelutmattning, energimetabolism, kolhydrat enzymologi, och reaktiva syreradikaler. Han har bland annat haft National Institutes of Health och University of Illinois i USA, Karolinska Institutet samt Ariel University i Israel som arbetsplatser. Att få börja som professor vid GIH är, enligt Abram Katz, som att komma hem:
– Det är roligt att vara tillbaka. Det var här det började och här kommer det att fortsätta. Jag har samarbetat med GIH:s forskare och doktorander och känner mig inte som en främling.

På GIH kommer han att forska inom muskelmetabolism, fysisk aktivitet och hälsa. Han kommer även att forska kring diabetes, insulin och fysisk aktivitets påverkan för sockeromsättningen i muskeln samt reglering av kolhydrat i muskeln och dess betydelse för prestation.

Magnus Lindwall är professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi. Han är gästprofessor vid GIH på 40 procent och tillbringar den andra tiden vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om fysisk aktivitet, psykologisk hälsa, motivation och hälsobeteenden. Han har redan innan anställningen haft nära samarbete med forskare vid GIH, framförallt kopplat till HPI-studien, som är en databas med 600 000 hälsoprofilbedömningar.
– Jag har en kort startsträcka då jag samarbetar med och känner medarbetare på GIH sedan innan. Den sociala dimensionen är viktig för mig och här på GIH finns den bästa kombinationen – spjutspetsforskning och social kompetens.

Hans avhandling vid Stockholms universitet handlade om självuppfattning, kroppsuppfattning, och träning. Han har varit verksam vid Högskolan i Halmstad, Psykologiska Institutionen och Institutionen för kost och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet. Förutom hälsopsykologi är han engagerad i åldrandets psykologi och övergång från arbete till pension. Förutom forskning och undervisning ägnar han sig även en hel del åt samverkan med omgivande samhället, den så kallade tredje uppgiften. Han sitter till exempel med i Generation Peps initiativkommitté som granskar alla föreslagna initiativ och har tillsammans med en kollega podcasten "Wag the dog", som handlar om motivation och talang inom idrott. Han är även regelbundet aktiv i den offentliga debatten kring pseudovetenskap och myter inom populärpsykologi.

På GIH kommer han att främst forska inom fysisk aktivitet, motivation och psykologisk hälsa.