Effekten av styrketräning – förstärks av leucin och hämmas inte av konditionsträning

Bild på Marcus MobergMuskelmassan är beroende på förhållandet mellan uppbyggnaden och nedbrytningen av muskelprotein, vilka är två processer som pågår konstant. Syftet med denna avhandling var att förstå de bakomliggande mekanismerna som styr muskeltillväxten och hur dessa processer påverkas av olika typer av träning och aminosyror.
– Det finns en uppfattning att man inte ska konditionsträna innan styrketräning då det kan hämma muskeltillväxten, men resultaten i denna avhandling tyder på att det går att kombinera. Dessutom framkommer det att ett tillskott av essentiella aminosyror ger kraftigast förstärkning av styrketräningseffekten och inte enbart leucin även om den aminosyran har en mycket central roll, säger Marcus Moberg.

Syftet med den första studien var att undersöka om energistress i muskeln vid konditionsträning påverkar proteinsyntesen, anabol signalering och proteinnedbrytning i samband med styrketräning. Unga vältränade försökspersoner undersöktes vid två tillfällen där de genomförde ett styrketräningspass i form av benpress och där den ena passet föregicks av högintensiva intervaller på cykeln. Här visade det sig att enzymet AMPK aktiveras av konditionsträningen men hämmar inte mTOR-signaleringen som styr proteinsyntesen efter styrketräning.
– Detta resultat tyder på att konditionsträning inte stänger av mekanismerna för muskeluppbyggnad efter styrketräning då det var inte var någon skillnad mellan de två situationerna.

Den andra delstudien hade ett liknande upplägg som den första men här utfördes styrketräningen med armarna. Syftet här var att undersöka om hormoner eller andra signalsubstanser som påverkas av konditionsträning har någon påverkan på styrketräningseffekten i en annan muskel. Resultatet visar att kombinationsträningen har samma effekt på mTOR-signalering och proteinsyntes som enbart styrketräning. Däremot visade båda studierna att kombinationsträning ökar uttrycket av markörer för muskelnedbrytning.

I det tredje arbetet genomförde försökspersoner ett styrketräningspass där de i dryckesform intar essentiella aminosyror med eller utan leucin. Här studeras vilken roll aminosyran leucin har bland de essentiella aminosyrornas förmåga att stimulera anabol signalering i samband med styrketräning.
– Ingen studie har tidigare forskat kring vad som händer om man tar bort leucin och resultatet är intressant enbart ur den aspekten. Vi visar att leucin har en mycket viktig roll i att stimulera mTOR-signaleringen som styr proteinsyntesen. Då leucin finns i princip i alla proteinkällor i kosten har detta mindre praktiskt betydelse, men det är av stor vikt ur cellbiologisk synvinkel och i vår förståelse om hur nutrienter påverkar vår muskulatur.

I det sista arbetet jämförs betydelsen av leucin med andra essentiella aminosyror. I studien deltog personer som är vana vid att styrketräna och de studeras vid fyra tillfällen där de fick tillskott av enbart leucin, grenade aminosyror, essentiella aminosyror eller placebo (smaksatt vatten) i samband med styrketräning. Resultatet visade en stegvis effekt på mTOR-signalering där placebo hade lägst effekt, sedan kom leucin, grenade aminosyror och starkast effekt erhölls med alla de essentiella aminosyrorna. Resultatet visar att trots att leucin har en viktig ställning bland de essentiella behövs alla, även om effekten var till stor del medierad av de grenade aminosyrorna.
– Idag säljs mycket kosttillskott med enbart leucin där den uppges vara den enskilt viktigaste aminosyran för maximal muskeltillväxt. Avhandlingen visar att leucin har en mycket viktig roll men som kosttillskott betraktat bör essentiella aminosyror rekommenderas för maximal effekt.

Avhandlingen finns på GIH:s publikationsdatabas DiVA. Läs mer på www.gih.se/disputationMAMO