Per Nilsson blir ny rektor för GIH

Bild på Per NilssonPer Nilsson börjar som rektor på GIH den 1 juli – ett uppdrag han haft även i början av 2000-talet.
– Att få återvända till GIH är som att komma hem eftersom det var här jag började mina studier, forskade och var rektor. Nu när återvänder har jag 25 års erfarenhet av ledarskap som jag vill återbörda till GIH.

En anledning till att Per Nilsson valde att söka tjänsten som rektor på GIH är hans stora intresse för idrott. En annan viktig anledning är att idrott och hälsa är ett område i samhället som blir allt mer angeläget.
– Jag har som akademiker och professor, på lärarhögskolan och rektor vid Idrottshögskolan, men också under min tid som generaldirektör på Ungdomsstyrelsen sett den uppväxande generationens kommande villkor. Ungas identitetsfrågor, psykisk ohälsa, ökat stillasittande och minskad fysisk aktivitet ger ett negativt avtryck när det borde vara positivt med tanke på att välfärden breder ut sig. Här behövs insatser och jag vill både utveckla högskolan och bidra inom det här området. Det känns angeläget att göra skillnad i viktiga samhällsfrågor och mänskliga frågor.

Bra med erfarenhet som idrottslärare

Efter att ha tagit examen vid GIH arbetade Per under sex år som idrottslärare på en låg- och mellanstadieskola i Herrängen.
– Jag är tacksam över att ha fått möjligheten att veta hur det är att arbeta på en skola. Här fick jag på ett konkret sätt uppleva vad ämnet kan göra för barn och unga i deras utveckling och även se deras glädje under lektionerna.

Tack vare GIH:s tidigare professor Lars-Magnus Engström kom Per in i forskningen, gjorde en akademisk karriär som resulterade i en professur i pedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm. Efter att ha arbetat som rektor vid GIH i två år blev han tillfrågad av regeringen om att ansvara för Ungdomsstyrelsen som generaldirektör.
– Regeringen var min arbetsgivare och när de ville att jag skulle ansvara för Ungdomsstyrelsen ska det mycket till för att inte följa denna önskan.

Bild på Per NilssonFörändring under kontrollerade former

GIH:s uppdrag har förändrats över tid, och Per har haft förmånen att som ordförande för Centrum för idrottsforskning, CIF, vara nära GIH:s verksamhet och få en god bild av vad idrottskunskapsområdet är idag.
– En del menar att jag har hundra dagar på mig att göra programförklaringar, men jag ser det inte så. Jag har en långsiktig ambition att i det dagliga arbetet utveckla vår verksamhet hela tiden. Det dagliga långsiktiga arbetets ambition av viljan och tron på att vi utvecklar vår verksamhet hela tiden. Om vi har inställningen att vi kan göra något varje dag, vecka, månad och år så kommer det ha hänt saker trots att vi inte sett det under tiden. Jag tror på förändring under kontrollerade former och har en medvetenhet om förändringens villkor och premisser. Annars kan förändring skapa en oro, ett motstånd och olustkänslor. Jag kommer att ta utgångspunkterna utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället i fokus.

Utveckla GIH:s externa samarbeten

Forskningen och den avancerade utbildningen är utvecklingsområden.
– Det är därför glädjande att GIH fått forskningsanslag beviljade av Kunskapsstiftelsen och Vinnova då det anses komplicerat att få dessa beviljade. Det ligger mycket arbete bakom ansökningarna, vilket får vissa forskare att undvika att söka till dessa forskningsfinansiärer. Jag anser även att GIH:s samarbete med företag, andra verksamheter, högskolan och partnerskap kan utvecklas ännu mer.

Internationalisering - en utmaning

Ett annat område som står i blickfånget för Per är internationaliseringen då samhällsutvecklingen rusar åt det hållet.
– Det har lagts fram en utredning på området som handlar om internationalisering. Här är det tydliga krav på högskolorna där det gäller att både sända ut och ta emot studenter men även att väva in internationaliseringsfrågor i den utbildning vi har i Sverige. Internationaliseringsarbetet är en utmaning, en svår och krävande fråga men GIH kan vinna mycket på det.

Bild på Per NilssonKonstruktiva lösningar

Per har fått höra att han är bra på att skapa en god och trevlig miljö, nå konstruktiva lösningar tillsammans även om en del är oense.
– Jag gillar att utveckla och förändra organisationer på ett medvetet sätt och i lagom takt. Jag är ambitiös, vill att organisationer ska prestera bra och vill själv göra ett bra jobb.
Per anser att det är viktigt att omge sig själv med de funktioner som är avgörande för högskolans framtid som ekonomi, kommunikation och förvaltning.
– En högskola måste ha sin ekonomi i balans. Om högskolan fallerar på det området skapar det många problem. Kommunikation är viktigt. Det spelar heller ingen roll vad jag tänker och tycker om det inte når medarbetarna. Jag vill betona att om GIH ska vara framgångsrikt och utvecklas som högskola, då bygger det på medarbetarnas erfarenhet, kunskap och kompetens.