Nämnder och utbildningsledare

Vid GIH finns två nämnder, en för grundutbildningen (GUN) och en för forskning och forskarutbildning (FFN). För varje utbildningsprogram samt de fristående kurserna finns en utbildningsledare.

Nämnder

Utbildningsledare
 

Hälsopedagogprogrammet Maria Fernström
Lärarutbildningsprogrammen John Hellström
Masterprogrammet Pia Lundquist Wanneberg
Sport Management-programmet Åsa Bäckström
Tränarprogrammet Dan Wiorek
Utbildning på forskarnivå Paul Sjöblom

 

 

 

 

 

 


Ansvarig för fristående kurser är William Apró

Adress till denna sida www.gih.se/namnder-utbildningsledare

GIH:s organisation

GIH:s organisation
Om GIH:s organisation, institution, förvaltning etc.

Om GIH:s organisation

Sök personal

Sök personal på GIH. (icon) Till söksidan