Styrelse

Gymnastik- och idrottshögskolans högskolestyrelse är utsedda från den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020.

Björn Eriksson blir styrelseordförande även denna gång. Han har erfarenhet av både styrelseuppdrag, landshövdingskap, universitets- och idrottsvärlden. Nomineringsgruppen har bestått av Bo Lundqvist, tidigare ordförande för GIH, och Göran Hägglund, tidigare partiledare KD. De utvalda styrelseledamöterna har utsetts av regeringen.

Ledamöter 

De nyutsedda styrelseledamöterna består av:

Ledamöter
Före detta rikspolischef och landshövding
Björn Eriksson
Styrelsens ordförande
Professor emerita
Sigbrit Franke
Allmän ledamot, Vice ordförande
Professor
Per Nilsson
Rektor
Barn- och äldrelandstingsråd
Ella Bohlin
Allmän ledamot
Rektor Norges idrottshögskola
Kari Bø
Allmän ledamot
Kommunikationsdirektör
Eva Fernvall
Allmän ledamot
VD
Tony Grimaldi
Allmän ledamot
Förvaltningschef
Kent Henningson
Allmän ledamot
Styrelseledamot
Hans von Uthmann
Allmän ledamot
Docent
Erik Hemmingsson
Lärarrepresentant
Högskoleadjunkt
Fredrik Svanström
Lärarrepresentant
Högskolelektor
Ulrika Tranaeus
Lärarrepresentant
Studerande
Rebecka Heumann
Studeranderepresentant
Studerande
Hanna Eriksson
Studeranderepresentant
Studerande
William Carlbom
Studeranderepresentant
Närvaro- och yttranderätt i styrelsen
Forskningshandläggare
Camilla Norrbin 
Facklig företrädare ST, OFR-S
Bibliotekarie
Anna Ekenberg
Facklig företrädare SACO-S
Högskolelektor
Håkan Larsson
Prorektor
Förvaltningschef
Björn Sandahl
Föredragande
Högskolesekreterare
Carina Sundman
Sekreterare

Björn Eriksson

Björn Eriksson

Ordförande i GIH:s styrelse

Kontaktinfo
Sigbrit Franke

Sigbrit Franke

Allmän ledamot, Vice ordförande

Kontaktinfo
Per Nilsson

Per Nilsson

Rektor GIH

Kontaktinfo
Kari Bø

Kari Bø

Allmän ledamot

Kontaktinfo
Ella Bohlin

Ella Bohlin

Allmän ledamot

Kontaktinfo
Eva Fernvall

Eva Fernvall

Allmän ledamot

Kontaktinfo
Kent Henningson

Kent Henningson

Allmän ledamot

Kontaktinfo
Tony Grimaldi

Tony Grimaldi

Allmän ledamot

Kontaktinfo
Hans von Uthmann

Hans von Uthmann

Allmän ledamot

Kontaktinfo