Utbildnings- och forskningsavdelningen

Utbildnings- och forskningsavdelningen är en studieadministrativ avdelning som arbetar med god och rättssäker myndighetsutövning, med avseende på utbildning och forskning, samt stöd till studenter, nämnder och institution.

Avdelningens uppgift är antagning, utfärda examensbevis, studiedokumentation (LADOK), studie och karriärvägledning, samordning av stöd till studenter med funktionsnedsättning, studieadministration och handläggningsstöd till nämnder och institution.

Personal på avdelningen

Katarina Offnegårdh, avdelningschef
Tel: 08-120 538 27
E-post: katarina.offnegardh@gih.se
 

Elisabeth Alm, studieadministratör
Tel: 08-120 537 21
E-post: elisabeth.alm@gih.se

Paula Bonn, vik. studieadministratör
Tel: 08-120 538 64
E-post: paula.bonn@gih.se

Eva Clausen, utbildningshandläggare
Tel: 08-120 537 84
E-post: eva.clausen@gih.se

Maria Holmgren, studieadministratör (tjl)
Tel: 08-120 538 64
E-post: maria.holmgren@gih.se

Johan Liedström, utbildningshandläggare
Tel: 08-120 537 19
E-post: johan.liedstrom@gih.se

Susanne Löthman, administratör/institutionsstöd
Tel: 08-120 537 24
E-post: susanne.lothman@gih.se

Camilla Norrbin, forskningshandläggare
Tel: 08-120 537 14
E-post: camilla.norrbin@gih.se

Bim O'Reilly, forskningshandläggare
tel: 08-120 537 14
E-post: bim.oreilly@gih.se  

Annika Petterson, studieadministratör
Tel: 08-120 537 18
E-post: annika.pettersson@gih.se

Liselott Sandahl, studie- och karriärvägledare
Tel: 08-120 537 20
E-post: liselott.sandahl@gih.se

Claudia Wittmer, internationaliseringshandläggare
Tel: 08-120 538 15
E-post: claudia.wittmer@gih.se