Utbildnings- och forskningsavdelningen

Utbildnings- och forskningsavdelningen är en studieadministrativ avdelning som arbetar med god och rättssäker myndighetsutövning, med avseende på utbildning och forskning, samt stöd till studenter, nämnder och institution.

Avdelningens uppgift är antagning, utfärda examensbevis, studiedokumentation (LADOK), studie och karriärvägledning, samordning av stöd till studenter med funktionsnedsättning, studieadministration och handläggningsstöd till nämnder och institution.

Personal på avdelningen

Katarina Offnegårdh, avdelningschef
Tel: 08-120 538 27
E-post: katarina.offnegardh@gih.se
 

Elisabeth Alm, studieadministratör
Tel: 08-120 537 21
E-post: elisabeth.alm@gih.se

Eva Clausen, handläggare
Tel: 08-120 537 00
E-post: eva.clausen@gih.se

Maria Holmgren, studieadministratör
Tel: 08-120 537 00
E-post: maria.holmgren@gih.se

Anna-Clara Kjellman, examen- och LADOKansvarig
Tel: 08-120 53 712
E-post: anna-clara.kjellman@gih.se

Johan Liedström, antagningshandläggare
Tel: 08-120 537 19
E-post: johan.liedstrom@gih.se

Susanne Löthman, administratör/institutionsstöd
Tel: 08-120 537 24
E-post: susanne.lothman@gih.se

Camilla Norrbin, forskningshandläggare
Tel: 08-120 537 14
E-post: camilla.norrbin@gih.se

Bim O'Reilly, projektanställd handläggare
tel: 08-120 537 14
E-post: bim.oreilly@gih.se  

Annika Petterson, studieadministratör
Tel: 08-120 537 18
E-post: annika.pettersson@gih.se

Liselott Sandahl, studie- och karriärvägledare
Tel: 08-120 537 20
E-post: liselott.sandahl@gih.se