Fackliga representanter

OFR-S (ST, Lärarförbundet)

Marjan Pontén
Tel: 08-120 538 17
E-post: marjan.ponten@gih.se

SACO-S (SULF, DIK, Lärarnas Riksförbund m m)

Anna Ekenberg
Tel: 08-120 538 02
E-post: anna.ekenberg@gih.se