GIH:s organisation

GIH:s organisation som bild

Gymnastik- och idrottshögskolans anställda utgörs av cirka 140 personer. Vår organisation utgörs av en institution, ett rektorsämbete, en förvaltning samt nämnder och beredningsorgan.

Vi finns för att ge studenterna den utbildning de valt och tillsammans med studentkåren arbetar vi ständigt för att förbättra vår verksamhet.

Det innebär både att ta tillvara den långa tradition vi är en del av och ligga i framkant av utvecklingen på vårt område - fysisk aktivitet inom forskning och utbildning.

GIH befinner sig i en omorganisation och från och med den 1 september 2020 kommer vår organsiation att se ut enligt följande:

GIH:s organisation från 1 sep 2020

GIH-skylt 

Personallista

Alfabetisk personallista med presentationer av oss som arbetar på GIH. (icon) Till personallistan

Sök särskild kompetens

Sök på kompetensprofil för att hitta en forskare eller lärare vid GIH inom ett särskilt ämnesområde. (icon) Till söksidan