Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen bör bestå av följande funktioner:

  • Krisledare
  • Analysgrupp
  • Operativ grupp
  • Logg
  • Kommunikationsgrupp
  • Mediagrupp

Nyckelpersoner som kan ingå i krisledningsgruppen finns i listan nedan.

PersonFast telefonMobil
Rektor
Per Nilsson

08-120 537 06

076-636 50 14
Prorektor
Håkan Larsson

08-120 538 28

070-147 31 10
Förvaltningschef
Björn Sandahl

08-120 537 04

072-857 88 25
Prefekt
Suzanne Lundvall

08-120 538 36

070-772 89 01
Chef Kommunikation, IT och fastighet
Sebastian Zander

08-120 537 13

070-667 63 90
Kommunikation
Louise Ekström

08-120 537 11

070-202 85 86
Chef HR och ekonomi
Marielle Andrésen

08-120 538 13 

Skyddsombud
Anna Bjerkefors

08-120 537 47
 
Företagshälsovård
Avonova

08-619 94 00
 
Studenthälsan 08-674 77 00  
Studentpräst

Information om universitetskyrkan i Stockholm

Ersättare

Insatser får inte vara beroende av att enskilda personer finns på plats. I det fall en ordinarie krisledningsgrupp inte finns i tjänst då kris uppstår, är det rektors ansvar att utse lämpliga ersättare.

Vid rektors bortavarande är det

som tillsätter krisledningsgruppen. I ett akut skede vid högsta ledningens frånvaro, kommer även chef för Kommunikation, IT och fastighet att tillsätta krisledningsgrupp enligt gällande delegation av ansvarområde.