Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen bör bestå av följande funktioner:

  • Krisledare
  • Analysgrupp
  • Operativ grupp
  • Logg
  • Kommunikationsgrupp
  • Mediagrupp

Nyckelpersoner som kan ingå i krisledningsgruppen finns i listan nedan.

PersonFast telefonMobil
Rektor
Per Nilsson

08-120 537 06

076-636 50 14
Prorektor
Håkan Larsson

08-120 538 28

070-147 31 10
Förvaltningschef
Björn Sandahl

08-120 537 04

072-857 88 25
Prefekt
Suzanne Lundvall

08-120 538 36

070-772 89 01
Chef intendentur och service
Sofie Kierkegaard

08-120 537 08

073-593 90 93
Kommunikation
Louise Ekström

08-120 537 11

070-202 85 86
Personalchef
vakant


Skyddsombud
Anna-Lena Borgström

08-120 537 65

073-631 57 17
Företagshälsovård
Avonova

08-619 94 00
 
Studenthälsan 08-674 77 00  
Studentpräst www.universitetskyrkanstockholm.se/hittatilloss 

Ersättare

Insatser får inte vara beroende av att enskilda personer finns på plats. I det fall en ordinarie krisledningsgrupp inte finns i tjänst då kris uppstår, är det rektors ansvar att utse lämpliga ersättare.

Vid rektors bortavarande är det

som tillsätter krisledningsgruppen. I ett akut skede vid högsta ledningens frånvaro, kommer även chef för intendentur och service att tillsätta krisledningsgrupp enligt gällande delegation av ansvarområde.