Nyhetsbrev 2019

Nedan kan du läsa Rektorn har ordet från de nyhetsbrev som publicerades under 2019.

Rektorn har ordet för 2019-års nyhetsbrev

GIH-Bladet december

I veckan som gick besökte idrottsminister Amanda Lind och statssekreterare Helene Öberg GIH. Under besöket fick ministern en presentation av GIH:s uppdrag, utmaningar och aktuell forskning. Det blev en givande eftermiddag.

Nu tar vi sats för det nya året. Vi förbereder kommande termins utbildningar och nya forskningssamarbeten. Vi fick nyligen besked om nya forskningsmedel till ett stort forskningsprojekt om hästsport. Det gläder oss särskilt mycket eftersom detta är ett delvis nytt forskningsområde för oss.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet november

GIH förbereder sig för det nya året. Vi tar steg för steg mot en ny organisation. Vi bygger kompetens med nya anställningar och kompetensutveckling. Vi gör investeringar i nya lokaler och i ny utrustning.

I dagarna är det SACO-mässa. Många ungdomar funderar nu på att börja studera på någon av landets högskolor efter sommaren. Här gäller det att GIH är konkurrenskraftig.

Som högskola ska vi bistå samhället med efterfrågad kompetens. Som till exempel nya lärare på kort tid och här diskuteras olika ”snabbspår”. Här kan GIH bidra med erfarenhet och kunnande till samhällets omedelbara behov.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet oktober

Allhelgonahelgen innebär för många en möjlighet till eftertanke och reflektion. Vi har i samband med skolornas höstlov genomfört GIH:s årliga Idrotts- och hälsokonvent där över två hundra personer har deltagit.

UKÄ lämnade sitt utlåtande över GIH:s kvalitetssäkringsarbete med det positiva betyget ”Godkänt med förbehåll”. De rekommendationer som UKÄ gett oss i sin delning av resultaten kommer att vara till stor nytta för vår önskan att utvecklas som högskola.

Dessutom har tidningen Fokus lyft fram Sanna Nordin-Bates som en av landets tio mest produktiva forskare inom området humaniora. Stort grattis!

Läs hela Rektorn har ordet 

GIH-Bladet september 

För bara någon vecka sedan presenterades regeringens budgetproposition. Det var en angenäm läsning då regeringen föreslår att anslaget till GIH ökar med 8,5 miljoner kronor.  

GIH har även medverkat vid Forskartorget som arrangeras i samband med Bokmässan, vi står värd för ett möte kring tillämpad elitidrottsforskning vid Riksidrottsuniversitetet och även värd för SVEBI:s årskonferens. Dessutom arrangeras det årliga Idrotts- och hälsokonventet och vi är ansvariga för ett nätverksmöte tillsammans med lärosäten som bedriver undervisning i friluftsliv.

Högskolestyrelsen beslutade även om en ny organisation för högskolan.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet augusti

GIH har haft en aktiv sommar med ny antagning av studenter, inskickat ett antal större forskningsansökningar, seminarier i Almedalen och aktiviteter och kunskapsförmedling vid Midnattsloppet. Dessutom vill GIH bidra med diskussioner av aktuella behov samt gemensamma aktiviteter tillsammans med rörelsenätverket som regeringen grundade 2017, utbilda fler lärare och samverka med idrottsrörelsen för att ge unga idrottare bästa möjligheter att kombinera elitidrott och högre studier.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet juni

Året har präglats av insatser som omorganisation och strategisk plan. I juni examinerades studenter som ska ut i arbetslivet och i höst välkomnar vi nya till våra utbildningar.

Under sommaren arbetar medarbetare med utbildningsinsatser, på forskningskonferenser, i Almedalen och i arrangemang runt Midnattsloppet.

Läs hela Rektorn har ordet 

GIH-Bladet maj

Spännande framtid väntar de studenter som tar examen. En spännande sommar väntar även GIH med internationell hästtävling, Almedalen och Midnattsloppet. Dessutom pågår ett intensivt arbete med den strategiska planen.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet april

De kommande veckorna prövar UKÄ i olika granskningar kvaliteten i våra utbildningsprogram. Vi har även i dagarna också fått en första fingervisning på höstens antagningssiffror och vi fyller vårt utbildningsuppdrag som lärosäte, men önskar fler sökanden till våra utbildningsplatser.

GIH har rekryterat tre nya professorer och Elin Ekblom Bak och Paul Sjöblom har även blivit docenter. Vi hoppas att de snart får sällskap av Åsa Bäckström som håller sin docentföreläsning den 8 maj.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet mars

I månadsskiftet mars och april har vi haft Öppet hus, Öppna föreläsningar och en Hälsopedagogkonferens som vi hoppas ger fler nya studenter till GIH. Våra forskare lämnar in sina forskningsansökningar till de stora forskningsråden och vi har anställt en ny professor inom Idrott och etik samt en HR-chef.

De externa samarbetena fortsätter och de politiska dialogerna. Dessutom är GIH en samarbetspartner i en internationell ridtävling.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet februari

Vårvintern är här och vi har redan genomfört det uppskattade seminariet "Kroppshets och övervikt", Öppet hus äger rum den 14 mars, Öppna föreläsningar under mars och april samt "Vad innebär det att vara hälsopedagog?" som anordnas den 22 mars. Vi har även rekryterat två professorer och en till är på väg. Vi har inlett ett fördjupat samarbete med Norges Idrottshögskola, träffat Mälardalens högskola och ska träffa ledande nordiska lärosätena på idrottens område för att diskutera samverkan kring gemensamma frågor.

Dessutom har det internationella kanotförbundet skickat ett "Letter of Appreciation" till GIH för våra insatser inom det så viktiga idrottsområdet parasport.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet januari

Januari månad innebär att blicka bakåt, framåt och samtidigt jobba fullt ut med den pågående verksamheten. Det nya året har rivstartat!
Nu skriver vi avtal för medverkan i Uppsala Health Summit, besöker IKEA med Prins Daniel och stiftelsen Gen Pep, har träffat Norges idrottshögskola för fördjupat samarbete och tillsammans med RF arrangerar en dopingkonferens på GIH. Som lärosäte har vi varit mycket synliga i media med korrekta och i forskning väl förankrade anvisningar och perspektiv.

Läs hela Rektorn har ordet

 

  

Namn

E-postadress