Nyhetsbrev 2018

Nedan kan du läsa Rektorn har ordet från de nyhetsbrev som publicerades under 2018.

Rektorn har ordet

GIH-Bladet december

Vi blickar tillbaka på ett år som vi har all anledning att vara stolta över. GIH har genomfört ett stort och krävande utbildningsuppdrag, kvalitetsfrågor har stått i centrum och renovering av "den gamla fysiologibyggnaden". Vi har examinerat doktorer, välkomnat nya medarbetare och ser fram emot nyvunna forsknings­uppdrag samt spännande samarbeten och arrangemang. Utbildningsplatser har fyllts med studenter, vi har synts i media och tagit en aktiv del i samhälls-debatten. Förvaltning och bibliotek har servat med god kompetens och viktigt stöd.

Tack för betydelsefulla insatser – en god jul och ett gott nytt år!

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet november

I en ny studie från GIH visas en kraftig nedgång i maximal syreupptagningsförmåga (kondition) mellan åren 1995 och 2017 bland 350 000 män och kvinnor i arbetsför ålder.
Professor Peter Schantz blev utnämnd till ”Årets cykelhjälte” och lämnade samtidigt över två forskningsrapporter till Trafikverket.
Tillsammans med Synskadades Riksförbund arrangerades ”Rörelseglädje för alla” där det redovisades en lägesanalys och ett nytt metodmaterial för idrott bland synskadade.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet oktober

Det gläder mig att GIH även detta år har arrangerat Idrotts- och hälsokonventet. Under två dagar har det erbjudits både teoretisk och praktisk fortbildning. Även Generation Pep inspirerar till kunskap om och goda metoder för fysisk aktivitet. De fick en stor publik till årets Pep Forum. GIH är en av Generation Peps kunskapspartner och deltar aktivt i deras aktiviteter.

Den 15 november hälsar vi Daniele Cardinale välkommen till att lägga fram sin avhandling. GIH önskar honom lycka till!.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet september

Höstterminen är i full gång, två externfinansierade forskningsprojekt är finansierade och Högskolestyrelsen har beslutat att satsa på ett nytt forskningslyft. GIH har också börjat förberedelserna kring en ny strategisk plan samt en organisationsöversyn. Detta för att skapa kraft framåt kring en ny strategisk resa för högskolan.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet augusti

Det här är mitt första nyhetsbrev. Det har varit en spännande start med välbesökta seminarier i Almedalen, en kick-off med tre externa föreläsare som gav sin syn på GIH ur ett högskole-, hälso- och idrottsperspektiv. Jag gav även här mina prioriteringar för GIH:s framtid vilka är ett forskningslyft, en strategisk plan och en organisations-analys. Även student- och kvalitets-frågorna kommer att stå högt på min agenda. Slutligen har jag haft den stora glädjen att träffa våra nya studenter.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet juni

Årets examenshögtid blev verkligen en högtid att minnas för våra studenter, anhöriga och vår personal. Jag vill tacka alla som kom till min avtackning som rektor och för alla fina tal. Samma vecka beslutade även regeringen att utse Per Nilsson som GIH:s rektor och jag önskar honom all lycka till.

GIH har fått sin ansökan från KK-stiftelsen beviljad med det så kallade Skolprojektet. Jag ser med tillförsikt fram emot GIH:s kommande utveckling och vill tacka för mina nio fantastiska år.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet maj

Maj inleddes med vår tredje akademiska högtid - eller den andra i den form vi har nu. Det var föreläsningar, ceremoni, middag och efterföljande dans. Firandet blev mycket lyckat!

Vi har haft ett seminarium om de extra 100 timmarna i idrott och hälsa. Diskussionen här handlade om var dessa timmar ska ligga och vad som händer sedan. På fredag är det examenshögtid för våra studenter. Vi får hoppas att det fantastiska vädret forsätter även på fredag så våra studenter får en fin dag.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet april

Regeringen vill att GIH ska ta emot nya platser till lärarutbildningen med cirka tio procent, vilket innebär att ombyggnationen av byggnaden framför GIH att påbörjas. Rörelsenätverket infördes av politiker för att öka den dagliga rörelsen i skolan. Vi har nu haft ett väldigt givande tredje möte då det händer en hel del inom både statsförvaltningen och de övriga deltagande organisationerna.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet mars

Våren är försenad säger meteorologerna men det är svårt att tänka sig när man står i söderväggen här på GIH och njuter av solen. Till det årliga Öppet hus kom drygt 500 besökare som fick ta del av föreläsningar och prova-på-aktiviteter. SAFWIS hade sitt årliga evenemang där 20 historiska och 30 nutida kvinnliga idrottförebilder utsågs.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet februari

Under februari har det varit PHLING GIH:s arbetsmarknadsdag som blev riktigt lyckat! Det var även ett seminarium där det presenterades en rapport om donationsförordningen och annan aktuell forskningsfinansiering. Generalsdirektörsföreningen hade ett möte om #metoo där det blev en diskussion och ett erfarenhetsutbyte inom myndigheterna.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet januari

Ministern Helene Hellmark Knutsson deltog det årliga rektorsmötet i Steningevik och talade om valårets fördelar, att tryggheten blir den viktigaste valfrågan och om de nya utredningarna. GIH har även fått ytterligare projekt finansierat av KK-stiftelsen. Dessa involverar alla enheter vid GIH och kräver kunskap från hela vår bredd av forskning.

Läs hela Rektorn har ordet

Namn

E-postadress