Nyhetsbrev 2016

Nedan kan du läsa Rektorn har ordet från de nyhetsbrev som publicerades under 2016.

Rektorn har ordet

GIH-Bladet december

Nu har ytterligare ett år gått och detta är sista ”Rektor har ordet” för 2016. Den nya institutionsledningen har arbetat ett år och en av de viktigaste frågorna är att öka bemanningen för att minska belastningen på personalen. Under året har vi också kunnat glädjas åt att vi fått in vårt första större projekt från KK-stiftelsen. Projektet har rivstartat och är i full gång.´

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet november

Här kan du läsa om att GIH skrivit ett avtal med Kammarkollegiet att de ska förvalta vår nya Liljedahls stiftelse och med Södertörns högskola om samarbete med ämneslärarutbildningen och grundlärarutbildningen. I en remiss från Skolverket finns förslaget att omklassificera Specialidrott från yrkesämne till att ingå i en ämneslärarexamen och forskningspropositionen innehåller bland annat 1,3 miljarder fram till 2020 för ökade basanslag till högskolor och universitet.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet oktober

Prins Daniel besökte GIH och ämnet för förmiddagen var barn och ungdomars fysiska aktivitet och hälsa. Engagemanget kring barn och ungdomars hälsa har bidragit till att kronprinsessparet startat GEN-PEP och en av aktiviteterna är att ge ut priset Årets Peppare till en organisation eller privatperson som fått många barn och unga i Sverige att röra på sig. Britta Thedin Jakobsson vid GIH sitter med i juryn för detta pris.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet augusti

Nu börjar terminen på riktigt och huset fylls av studenter. Precis innan semestrarna blev vår KK-stiftelseansökan beviljad och redan i höst anställs personal för att påbörja projektet. Båda seminarierna i Almedalen blev som vanligt lyckade. De var båda välbesökta till den grad att det stod publik utanför tältet.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet juni

Det är extra roligt att vi också lyckats få KK-stiftelsens ansökan beviljad. Något som hela GIH ska vara stolta och glädjas över. Innan sommaren tar över är GIH med i Almedalen med två seminarier. Den första har titeln Gå och cykla i Agenda och den andra Vardagsmotion och mental hälsa. GIH hälsar alla varmt välkomna till våra seminarier!

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet maj

Det har nu gått drygt en vecka sedan vi haft vår första riktiga Akademiska högtid och speciellt roligt var det att det fanns så många doktorer att promovera, professorer att installera och licentiater, docenter och pristagare att uppmärksamma. Vi kommer även att delta i Almedalen för fjärde året i rad. Ämnena för våra seminarier är ”Cykla och gå i Agenda 2030” och ”Vardagsmotion och mental hälsa”.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet april

Det börjar kännas riktigt roligt att träffa politiker under myndighetsdialogen då de verkar mycket nöjda med GIH:s insats. Snart är det dags för GIH:s Akademiska högtid som inleds klockan 10:00 med GIH:s hedersdoktor David Costill och därefter blir det parallella föreläsningar av GIH:s forskare. Jag hälsar alla varmt välkomna!

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet mars

Nu är vi i mitten av vårterminen och påskhelgen har passerat. Jag hoppas ni alla haft en bra helg som gett återhämtning. Vi håller för fullt på med att planera den akademiska högtiden som jag hoppas att du kan ta del av de föreläsningar som pågår i GIH:s aula från klockan 10:00.

Det har varit stort intresse för GIH:s Öppna föreläsningar och den sista äger rum nu på lördag. Du kan även ta del av de tre tidigare föreläsningarna på GIH:s webbplats.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet februari

Årsredovisningen från 2015 visar på ett bra ekonomiskt resultat, vilket inte hade varit möjligt om inte GIH:s medarbetare varit så engagerade och lojala. Vi har även haft två disputationer och två till är på gång under våren. Detta visar att GIH är en komplett högskola med utbildning, forskning och forskarutbildning av hög kvalitet. Dessutom har GIH fått in ansökningar till KK-stiftelsen och till Vinnova.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet januari

Vårterminen har just börjat och det är redan full fart på verksamheten. Regeringen ska bidra till Agenda 2030, som är en global insats för hållbar utveckling. De 17 globala målen och de 169 delmålen antogs av FN september 2015. GIH berörs av vissa av målen och jag återkommer till er framöver med hur vi blir involverade.  

Läs hela Rektorn har ordet

Namn

E-postadress