Nyhetsbrev 2015

Nedan kan du läsa Rektorn har ordet från de nyhetsbrev som publicerades under 2015.

Rektorn har ordet

GIH-Bladet december 2015

Nu är det inte många dagar fram till jul, vilket känns konstigt. Vi får hoppas att det nytecknade klimatavtalet får någon effekt så att GIH får fortsätta bedriva undervisning i vitt friluftsliv. Flera priser har tilldelats GIH:s forskare och vi är alla stolta över att vår forskning uppmärksammas och prisas. En annan angelägen forskning är Göran Kenttäs om risken för utbrändhet bland elittränare. Det är sällan denna grupp uppmärksammas men det är en yrkesgrupp som har lika höga krav på sig som elitidrottare.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet november 2015

Just nu håller vi på att arbeta med budget inför 2016 och vi hoppas på att regleringsbrevet innehåller de utökningar som ligger i budgetpropositionen. Vår Friskvårdslotsmottagningen är igång och erbjuder personer som fått fysisk aktivitet på recept en individanpassad vägledning för att öka sin fysiska aktivitet.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet oktober 2015

När jag skriver detta pågår Idrotts- och hälsokonventet och det är härligt att se alla entusiastiska människor här på GIH! Under konventet har det delats ut pris till Årets idrottslärare som delas mellan Alenka Horvat och Karin Hallin Ahlström vid Riksgymnasiet i Örebro. Förra veckan höll SUHF ett 20-årsjubileum där ministern för högre utbildning och forskning Helen Hellmark Knutsson deltog. Här diskuterades högre utbildning och hur den ska dimensioneras i framtiden.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet september 2015

Många på GIH har arbetat med ansökningar av forskningsbidrag och i år blev det fler än i fjol. Nu hoppas vi att vi får ett bra utfall. Vad gäller utbildningen har vi fler studenter på vissa kurser, vilket är bra för högskolans ekonomi men det ställer också krav på undervisningen. Den 21 september kom budgetpropositionen och GIH fick ett utökat forskningsanslag med fem miljoner kronor och blev en av vinnarna.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet augusti 2015

Förra veckan hade vi upprop med cirka 400 nya studenter och så många har vi aldrig haft som skulle börja på nya kurser eller program. Under den inledande månaden har även GIH varit värd för Statsgolfen, sprungit Bellmanstafetten och haft en kickoff.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet juni 2015

GIH har haft besök av Gabriel Wikström, sjukvårds-, folkhälso- och idrottsminister som fick en kort beskrivning av vår verksamhet. Vi hade även en sommarlunch för våra strategiska partners som deltog i ansökan till KK-stiftelsen. Dessutom vill jag önska er alla en härlig sommar!

Läs hela Rektorn har ordet 

GIH-Bladet maj 2015

Denna vecka tar GIH:s studenter examen och har examensmiddag. Det är också första gången som lärarstudenterna tar sin examen på våren. GIH har även träffat de andra lärosätena som ska bli Riksidrottsuniversitet. Vi diskuterade bland annat avtal, ekonomi, försäkring och stipendier. Under myndighetsdialogen fick GIH lyfta fram sina utmaningar och framgångar. Efter dialogen var vi ense om att utbildningsdepartementet ser GIH som en viktig aktör vad gäller de framtida samhällsutmaningarna.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet april 2015

Mycket har hänt på GIH i april som till exempel ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson har besökt oss, GIH har deltagit i en Öppen utfrågning om idrott och fysisk aktivitet i riksdagen, SUNET-dagarna där 270 gäster besökte GIH under fyra dagar, ett tvådagarsmöte med ”Testklubben” – en förening för de som är intresserade av testverksamheter, presentation av ansökan till KK-stiftelsen under en hearing, en innovationstävling där det vinnande bidraget ska få fler att vilja röra på sig. Som sagt – mycket har hänt på GIH under april…

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet mars 2015

Den 8 april får GIH besök av ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. Efter en presentation om GIH genomförs en rundvandring i GIH:s lokaler med hjälp av Studentkåren. Vi har nu fått utlåtandet från riksrevisionen om GIH:s verksamhet och vi är mycket glada att även riksrevisionen är av samma åsikt som vi - det fanns inget att anmärka på!

Läs hela Rektorn har ordet 

GIH-Bladet februari 2015

Snart är det dags för de öppna föreläsningarna och i år är det lite annorlunda upplagt med två teoretiska och två praktiska. Årsredovisningen visar också att GIH:s verksamhet utvecklats positivt på flera punkter. Resultatet är väldigt glädjande och vi har ett gott söktryck på våra utbildningar och antalet studenter på våra fem utbildningsprogram har fortsatt öka.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet januari 2015

Efter jul- och nyårshelgen nåddes vi av beskedet att Per-Olof Åstrand stilla insomnat och vi vet alla vad P-O har betytt för GIH och idrottsfysiologin i världen. GIH arrangerar en minnesstund till minne av professor emeritus Per-Olof Åstrand. Rektorer från högskolor och universitet fick även träffa ministern för högre utbildning och forskning Helen Hellmark Knutsson och universitetskansler Harriet Wallberg för att diskutera externa bidrag.

Läs hela Rektorn har ordet

Namn

E-postadress