Nyhetsbrev 2014

Nedan kan du läsa Rektorn har ordet från de nyhetsbrev som publicerades under 2014. 

Rektorn har ordet december

Jag vill önska er en god jul och gott nytt år. I går var det examen för lärar-, master- och magisterprogrammen och vi ska alla vara stolta över dessa studenter. De kommer att bli bra kollegor och lärare när de kommer ut i arbetslivet. GIH har även nyligen blivit godkända i Erasmusprogrammet och kan fokusera på internationaliseringen inom EU. Tillsammans med KTH även vi även bli Riksidrottsuniversitet.

Läs hela Rektorn har ordet

Rektorn har ordet november

GIH lyckades få in en intresseanmälan till KK-stiftelsen. Tack alla som bidrog i det intensiva arbetet! Men det kan vara svårt att som förstagångssökande få anslag då det inte hänt hittills under stiftelsens 20 verksamma år. För Stockholms högskolor finns en sammanslutning som heter Stockholms akademiska forum, StAF. De har initierat en webbplats som ska locka utländska studenter till Stockholm och som ska lanseras vid årsskiftet.

Läs hela Rektorn har ordet

Rektorn har ordet oktober

Efter det att GIH fick beskedet att vi kan söka bidrag från KK-stiftelsen för forskning och utvecklingsarbete har vi undersökt vilka delar inom forskningen som kan vara aktuella för ansökningar. På SUHF:s årskonferens presenterades ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och internationalisering var temat. Universitetskanslern Harriet Wallberg har lagt fram ramen för det framtida kvalitetsutvärderingssystem som regeringen ska besluta om.

Läs hela Rektorn har ordet

Rektorn har ordet september

Viktiga frågor för GIH just nu är den inre organisationen och hur vi ska utveckla både vår interna och externa kommunikation. Detta är två viktiga delar i vårt nuvarande och kommande arbete framöver. Därför är det intressant att få höra er åsikt om GIH-bladet och få information om det är något annat ni vill att vi ska ta upp och som ni önskar information om. E-posta gärna era synpunkter till louise.ekstrom@gih.se

Läs hela Rektorn har ordet

Rektorn har ordet augusti

GIH har haft ett gott söktryck på våra kurser inför höstterminen och det nya programmet ”Idrott och hälsa 120 hp” har haft oväntat många sökande för att vara ett nytt program. På GIH:s seminarium i Almedalen samlades representanter från olika politiska partier för att diskutera rätten till fysisk aktivitet ”1 timme om dagen” livet igenom. Beslut om den nya organisationen togs den 28 juli. För närvarande pågår bemanning av organisationen.

Läs hela Rektorn har ordet

Rektorn har ordet juni - juli

Juni har inneburit disputationer och licentiatexamina, men det är nu som vi får skörda frukterna av våra forskarexamensrättigheter. Alla som nu disputerar visar på bredden vad gäller ämnet idrottsvetenskap. Det är denna bredd som är GIH:s styrka. GIH deltar i Almedalen även år med ett seminarium om rätten till fysisk aktivitet livet igenom. Här diskuterar representanter från fem riksdagspartier frågor om en timmes daglig rörelse för barn i grundskolan, hur alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet samt onödiga sjukvårdskostnader.

Läs hela Rektorn har ordet.

Rektorn har ordet maj

I maj besökte UKÄ oss för att utvärdera idrott på kandidatnivå och idrottsvetenskap på magisternivå. På Utbildningsdepartementet har vi fått höra att vi borde synas mer i folkhälsodebatten och därför arrangerar vi även i år ett seminarium i Almedalen - den politiska veckan i Visby. Titta gärna på vår externwebb på svaren från politikerna på tre frågor som vi ställt till alla partierna, www.gih.se/valet-2014. Det är även glädjande att vår första doktorand John S. Hellström disputerar den 4 juni på en avhandling om den svenska sporthjälten.

Läs hela Rektorn har ordet maj

Rektorn har ordet april

Nu är det snart bara en månad kvar på vårterminen. Tiden går verkligen fort och det är härligt att det blir ljusare och varmare ute. I mitten av april var det ansökan inför höstens program och kurser och det ser bra ut på våra programkurser. Enligt statistik från Skolverket är drygt 40 procent obehöriga lärare i idrott och hälsa i grundskolan och gymnasiet i kombination med stora pensionsavgångar under de närmaste tio åren. Arbetsmarknaden ser därför mycket god ut för våra studenter i framtiden...

Läs hela Rektorn har ordet april

Rektorn har ordet mars

Det har nu gått snart en månad sedan vi fick en ny restaurang. Hittills har jag bara hört positiva omdömen. I år är det supervalår, det vill säga både val i Sverige och till EU-parlamentet och vi har skickat tre frågor till alla åtta politiska partier. Dessa frågor kommer även att debatteras i årets Almedalen. Avslutningsvis är det dags för första omgången av de som gått forskarskolan att genomföra sina licentiatseminarier. GIH önskar dem lycka till.

Läs hela Rektorn har ordet mars

Rektorn har ordet februari

Nu har redan februari också passerat. Månaden har innehållit ett styrelsemöte där den nya organisationens grundläggande struktur beslutades. På högskolestyrelsens möte fick personalen och ledningen en eloge för det fina arbete som skett med ekonomin. Självklart är också jag glad och stolt över det... I februari anordnades för första gången Arbetsmarknadsdagen på GIH och Öppet hus slog rekord med över 900 besökare.

Läs hela Rektorn har ordet februari

Rektorn har ordet januari

Mycket har redan hunnit hända under det nya året. Höstterminen har hunnit avslutas både med ordinarie och restinhämtningar av gamla tentamina och den nya terminen har börjat. Tyvärr så började året med en tråkig nyhet. En av våra tidigare lärare Lars-Magnus Engström har gått bort efter en tids sjukdom. Mange (som de flesta kallade honom) kan säga vara den svenska idrottspedagogikens fader och det är många på GIH som antingen varit student eller doktorand till honom eller till någon av hans tidigare doktorander.

Läs hela Rektorn har ordet.

 

Adress till denna sida www.gih.se/GIHbladet

Namn

E-postadress