Rektorn har ordet mars 2020

Vår vardag har förändrats påtagligt under den senaste månaden. Livet är sig inte längre likt. Betydelsen av att göra allt vi kan för att minska smittspridningen av coronaviruset är idag uppenbar och vi måste alla hjälpas åt. Högskolans ledning följer utvecklingen i samhället noggrant och vi har regelbundna möten där vi tar ställning till vad som behöver göras på högskolan. Vi gör långsiktiga och kortsiktiga analyser och vi har kontakt med utbildningsdepartementet och övriga lärosäten i landet. Nu behöver vi i sektorn hjälpa varandra. Utgångspunkten för våra handlingar är regeringens och specialistmyndigheternas anvisningar. Utöver det måste vi förlita oss till att alla och envar tar ansvar och handlar omdömesgillt.

Digitala utmaningar för GIH

I en tid av oro är betydelsen av kunskap som allra störst. Därför värnas utbildning och forskning. Under de senaste veckorna har GIH ställt om högskolans utbildning till distansundervisning. Regeringen vill att samhället och högre utbildning i största möjliga utsträckning ska hållas igång. Våra studenter och medarbetare anpassar sig på ett beundransvärt sätt till en ny situation. Än så länge får vi positiva signaler på omställningen från våra studenter och vi som högskola lär oss oerhört mycket. Det finns många utmaningar för oss, men våra medarbetare är kreativa och finner goda lösningar tillsammans med studenterna. Jag är imponerad och rörd över alla goda idéer och insatser.

Forskning, datainsamling och samverkan

Också forskningen och högskolans samverkan påverkas av den rådande situationen. Förutsättningarna att genomföra datainsamling i forskningsprojekt försvåras till exempel av rådande situation, likaså ställs vår forskarutbildning inför nya prövningar. Möjligheten till externfinansiering av forskning kan eventuellt påverkas framöver. Kontakten med strategiska samarbetspartner behöver också förändras och ställs inför nya villkor. GIH behöver nu utveckla nya sätt att samverka kring utbildning och forskning med det omgivande samhället.

Inställda och framflyttade arrangemang

Med anledning av rådande situation har GIH:s ledning beslutat att ställa in ett antal arrangemang. Vår Akademiska högtid, som skulle ha arrangerats den 8 maj, flyttas fram till den 9 oktober. Vi har också tvingats införa begränsningar i tillgången till våra lokaler. Det gör vi för att minska risken för ytterligare spridning av coronaviruset. Men vi ser framåt och försöker hitta nya datum för de arrangemang som ställs in och praktiska lösningar på de begränsningar som råder.

Per Nilsson
Rektor