Rektorn har ordet februari 2020

I Stockholm är det sportlov. Minnena från barndomsåren pockar på. En vecka fylld av vinterns alla aktiviteter. Skidåkning, utelek och spel på isen. Varm choklad och apelsin. Limpsmörgåsar med ost. Mycket frisk luft. När jag blickar ut från mitt kontorsfönster över den blanka isen på Östermalms IP är det inte många människor i rörelse. Kanske är det för tidigt på morgonen, kanske är många bortresta, kanske lockar det vårlika vädret i februari till andra aktiviteter. Förutsättningarna i samhället för idrott, friluftsliv och lek har förändrats.

GIH kan bidra till positiv samhällsutveckling

Fysisk aktivitet är nära relaterat till vår hälsa, både för gammal och ung. Vi behöver hitta nycklar till hållbara vardagsliv. Det råder ingen tvekan om att GIH kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi behöver fler lärare inom ämnet Idrott och hälsa, fler hälsopedagoger som kan hjälpa människor till en hälsosam livsstil, fler duktiga tränare som kan stimulera barn, ungdomar och vuxna till ett rikt föreningsliv samt fler utbildade administratörer som kan bidra till att göra idrottens organisationer mera attraktiva. Den 18 mars håller GIH "Öppet hus". Då vill vi visa våra utbildningsprogram för kommande studenter och presentera idrotten som en möjlig framtida yrkessektor.

2019 - ett bra och viktigt år

I dagarna har GIH:s styrelse haft sammanträde. På agendan stod bland annat årsredovisningen för 2019. Året som gick var ett viktigt och framgångsrikt år för GIH. Lärosätet har tagit fram en ny strategisk plan för de kommande fem åren samt genomfört ett betydande organisationsarbete i avsikt att förbättra förutsättningarna för att utveckla lärosätets utbildning, forskning och samverkan. Under året har både kvalitetssäkringssystemet och ämneslärarutbildning vid GIH utvärderats av UKÄ med positiva resultat. I UKÄ:s nyligen publicerade granskning av Ämneslärarutbildningar i undervisningsämnet idrott och hälsa fick GIH bästa omdömet, "Hög kvalitet". Flera andra lärosäten fick inte samma positiva besked. Andra resultat från årsredovisningen visar att antalet helårsstudenter på GIH växer samt att lärosätet möter en tydlig efterfrågan på arbetsmarknaden. Resultaten från årsredovisningen visar också på en fortsatt ökad vetenskaplig publicering samt en ökning av de externa bidragen till forskning. Även när det gäller GIH:s samverkan med det omgivande samhället har viktiga initiativ tagits. GIH:s vision, att vara ett nationellt ledande och internationellt respekterat kunskapscentrum för idrottsvetenskap, står stark.

Aktiviteter för allmänheten

Under mars månad öppnar GIH sina dörrar för allmänheten och intresserade gymnasieungdomar. Under fyra lördagar i mars med start 7 mars arrangerar GIH Öppna föreläsningar och som omnämnts ovan den 18 mars har GIH "Öppet hus" med ett rikt program av föreläsningar och aktiviteter. Dessa arrangemang är förstås särskilt roligt att bjuda in till när vi nyligen fått kvitto på att vår verksamhet håller hög kvalitet.

Ny organisation skapar förutsättningar

Vi på GIH arbetar oavbrutet med att höja attraktiviteten och kvaliteten i våra utbildningar samt kvaliteten och relevansen i vår forskning. Vi vill aktivt bidra till samhällets behov och utmaningar. I vår nya organisation söker vi skapa goda förutsättningar att främja och utveckla våra utbildningar och vår forskning samt att stärka banden mellan utbildning och forskning. Riktmärken för detta arbete finns formulerade i vår nya strategiska plan. I ett levande förändringsarbete är ledarskapet viktigt. Just nu söker GIH tre nya prefekter. Jag vill uppmana medarbetare och kollegor, inom och utanför högskolan, att söka de tre prefektanställningarna. Ett utmanande och spännande arbete väntar.

Per Nilsson
rektor