Rektorn har ordet april 2020

Jag vill som rektor börja med att rikta ett stort tack till alla GIH:s studenter, medarbetare och chefer. Ni har genomfört ett imponerande arbete. Tack för att ni delar med er av ypperlig kompetens, uthållighet och kreativitet. GIH bedriver sedan den 18 mars all utbildning som distansundervisning. Det är alla studenters och medarbetares goda vilja och ovärderliga insatser som har gjort detta möjligt.

Nya kunskaper och erfarenheter

Det har varit en prövande och samtidigt lärorik tid. Man skulle kunna säga att vårt lärosäte har fått en riktig "hästspark in i framtiden". På kort tid har vi skaffat oss kunskaper och erfarenheter som vi kommer att ha stor nytta av framöver. Både i utbildning och i forskning. Dessa lärdomar ska vi nu utnyttja och ta till vara i vårt fortsatta arbete. Vi har fått verktyg och redskap som gör det möjligt för oss att inte bara klara av och hantera en annorlunda och mycket speciell vardag. Nu har vi också på kort tid skaffat oss ett kunnande som ger oss chansen att utveckla oss själva, våra utbildningar, vår forskning och vår samverkan. Vi ska använda dessa nya erfarenheter som en språngbräda till utveckling och nytänkande.

Tacksam för värdefulla insatser

Låt mig i detta sammanhang också ta tillfället i akt att framföra statsrådet Matilda Ernkrans tack till er alla. Vi talades vid i förra veckan och hon bad mig särskilt om en hälsning till alla studenter och medarbetare vid GIH. Den omfattar inte endast tacksamheten för alla värdefulla insatser från er sida i en prövande tid, utan inkluderar även allt som ni gör för att bidra till att minska risken för vidare smittspridning och skydda våra utsatta grupper. På ett personligt och professionellt plan.

Osäkra konsekvenser för forskningen

Jag kunde tillsammans med statsrådet konstatera att övergången till distansundervisning på GIH har gått bra. Men det har inte skett utan stora uppoffringar och utmaningar. Det ska vi vara klara över. Vi har gjort betydande konsekvensanalyser på olika av högskolans områden. Det ser lite olika ut. Konsekvenserna för forskningen och forskningens villkor är till exempel ett område där vi fortfarande är lite osäkra på följdeffekternas art. Vi har vidare gjort betydelsefulla undersökningar av studenternas och medarbetarnas studie- och arbetsmiljö. Och vi ser sammantaget att krisen påverkar högskolans verksamhet på en mängd områden. Detta får vi återkomma till, men utmaningen består i att finna nycklar till ett över tid hållbart arbetssätt.

Glädjande ansökningssiffror

Nu gäller det för oss att visa uthållighet och planera för ovisshet. Vi ska hoppas på det bästa men måste planera för utmanande och annorlunda förhållanden under en längre tid. Nu kan vi också göra stor skillnad. Vi ska fortsatt erbjuda god utbildning och forskning. Vi kan till exempel utifrån preliminära ansökningssiffror mycket glädjande notera ett starkt söktryck till GIH:s utbildningar till hösten. Vi hoppas därför redan i augusti kunna ge många nya studenter en ny chans i livet. Det visar att GIH kan spela en viktig roll för samhället och för Sverige.

Johan Holmsäter utsedd nationell samordnare

I en tid då fokus av naturliga skäl ligger på sjukdom är det särskilt viktigt att också arbeta med hälsofrågorna. Det är därför tillfredställande att regeringen i den gångna veckan utnämnde en nationell samordnare för främjande av fysisk aktivitet. Uppdraget gick till Friskis&Svettis grundare Johan Holmsäter och löper fram till år 2023. GIH står till förfogande och ser fram emot möjligheten att på ett konstruktivt sätt samverka med samordnaren i olika aktiviteter och som ett nödvändigt kunskapsstöd.

GIH bidrar med träningsråd i vardagen

Behovet av att hålla sig i form i en tid av mycket hemarbete och stillasittande ökar. GIH:s medarbetare har här i olika sammanhang kunnat hjälpa till med träningsråd för "hemmaträning". Jag vill också på detta tema berätta att medarbetare från GIH medverkar som rådgivare i en ny programserie under namnet "Bästa träningen" från Sveriges Television. GIH tar plats, och gör skillnad. Det är bra.

Tre nya styrelseledamöter

I veckan som gick beslutade också regeringen om ny styrelse för GIH. Jag vill med detta rikta ett stort tack till den avgående styrelsen. Ni har betytt mycket för GIH. Samtidigt vill jag hälsa den nya styrelsen välkommen. Stora och viktiga arbetsuppgifter ligger framför oss.

Låt mig till sist konstatera att vi nu befinner oss mitt uppe i en spirande vår. Träden och buskarna börjar få en vackert ljus grön nyans. Vårens blommor är på plats. Solen är härligt värmande. Vi vill ta del av allt detta och flera av vårens ledigheter väntar snart på oss. Njut av våren. Men var försiktiga, ta hand om er och tänk på era nära och kära. Smittspridningen fortsätter. Vi måste fortsätta ta ansvar, för oss själva och varandra.

Trevlig Valborg!

Per Nilsson