Rektorn har ordet september 2019

Det är en fin tid nu. Ett sensommarlandskap byter skepnad till en begynnande höstskrud. På GIH har vi avslutat antagningen av nya studenter och vi arbetar med det vi ska: utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Samtidigt är det just i denna tid som förutsättningarna för ett nytt års verksamhet planeras, inte minst är det nu som viktiga budgetramar fastställs.

Budgetpropositionen med 8,5 miljoner till GIH

För bara någon vecka sedan presenterades regeringens budgetproposition. Det var en angenäm läsning för oss på GIH. Regeringen föreslår att anslaget till GIH ökar med 8,5 miljoner kronor. Det handlar då om utökade satsningar för vår lärarutbildning, satsningar på sommarkurser samt ett utökat basanslag för forskning. Detta var mycket glädjande.

Högre kondition minskar risk

GIH vill svara upp mot regeringen förtroende och bidra med viktig kunskap till det omgivande samhället. I en stor studie baserad på 266 000 friska män och kvinnor i åldrarna 18-74 år visar forskare från GIH att högre kondition minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att avlida i förtid. Resultaten gäller både män och kvinnor och i alla åldrar. Den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa framhålls också i den ansedda medicinska tidskriften BMJ vars mångåriga chefredaktör Fiona Godlee kallar fysisk aktivitet för ”mirakelmedicin”. Nyligen deltog jag också i ett seminarium i Riksdagen kring sunda levnadsvanor och sådana vanors effekt på hälsa.

Beslut om den nya organisationen

Att utveckla sin verksamhet och ta nya steg var också temat för det styrelseinternat som GIH:s högskolestyrelse genomförde. Under internatet diskuterade styrelsen riktade satsningar kring utbildning, forskning, uppdragsutbildning och samverkan. På det vidhängande styrelsesammanträdet beslutade också högskolestyrelsen om en ny organisation för högskolan.

Flera aktiviteter för GIH

Bland högskolans kommande åtaganden som kunskapsspridare i samhället märks att GIH kommer att medverka vid ”Forskartorget” som arrangeras i samband med Bokmässan i Göteborg den 25-26 september. Från GIH:s sida medverkar Åsa Bäckström, Erik Hemmingsson och Magnus Kilger. GIH står den 10 oktober värd för ett möte kring tillämpad elitidrottsforskning vid Riksidrottsuniversitet i Sverige. GIH står även värd för Svensk Beteendevetenskaplig idrottsforsknings (SVEBI:s) årskonferens den 21-22 november. Därtill arrangerar GIH den 28-29 oktober sitt årliga Idrottskonvent samt står den 20 november ansvarig för ett nätverksmöte tillsammans med lärosäten som bedriver undervisning i friluftsliv.

Obeviljat stöd öppnar för samarbeten

Till sist en ”liten sur karamell”. Den ansökan om medel från MISTRA till forskningsprogram ”Idrott, friluftsliv och miljö” där GIH:s ansökan tillsammans med SLU och Malmö universitet tillhörde de utpekade toppkandidaterna beviljades inte. Vi beklagar detta men öppnar för en vilja att samarbete med det utpekade konsortiet från Mittuniversitetet med flera andra högskolor. Det är oerhört viktigt att arbeta fram modeller för hur högskolor i Sverige kan samverka med varandra för att säkerställa ett nationellt perspektiv på kunskapsproduktion. GIH ska vara samhällsrelevant. Våra verksamheter ska anta nationella och internationella utmaningar gällande människors möjligheter till idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Per Nilsson
Rektor