Rektorn har ordet oktober 2019

Allhelgonahelgen innebär för många en möjlighet till eftertanke och reflektion. Vi har i samband med skolornas höstlov genomfört GIH:s årliga Idrotts- och hälsokonvent. Över två hundra personer har deltagit i två fullmatade fortbildningsdagar. Praktiska inslag har varvats med teoretiska fördjupningar. I den sista gemensamma föreläsningen berättade tenniskommentatorn och förbundskaptenen i parasport tennis Niclas Rodhborn om sitt händelserika liv på ett både personligt och hoppfullt sätt.

Positivt utlåtande från UKÄ

Vi närmar oss nu med stormsteg den mörka del av året då arbetsuppgifterna hopas och reservkrafter behöver användas. I sådana utmanande tider av verksamhetsåret är det tryggt att veta att utbildning och forskning vid GIH vilar på en stabil kvalitetsgrund. Vi har nyligen fått bekräftelse på detta. För någon dryg vecka sedan lämnade UKÄ sitt utlåtande över GIH:s kvalitetssäkringsarbete. Vi fick tillsammans med flera andra lärosäten som granskades det positiva betyget "Godkänt med förbehåll". Detta innebär att UKÄ anser att lärosätet har ett godkänt kvalitetssäkringssystem, men att det också finns förbättringsområden att arbeta vidare med. Jag sätter som rektor stort värde på de rekommendationer UKÄ ger oss i sin delning av resultaten. De kommer att vara till stor nytta för vår önskan att utvecklas som högskola.

Sanna Nordin-Bates - produktiv forskare inom humaniora

Det var också mycket glädjande att tidningen Fokus i sitt oktobernummer utifrån publicering och citering lyfte fram Sanna Nordin-Bates som en av landets tio mest produktiva forskare inom området humaniora. Grattis Sanna! Tidigare i år har även en internationell granskning av vår forskarutbildning fastställt hög kvalitet på vår forskarutbildning. GIH fyller sitt uppdrag att bidra till en positiv samhällsutveckling genom att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet och stor samhällsrelevans.

Två nya avhandlingar

GIH ska borga för god kvalitet. Vi ska som lärosäte hålla hög standard i alla våra verksamheter och kontinuerligt förbättra oss genom systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetssäkring. Runt årsskiftet kommer GIH att presentera två nya avhandlingar. Det är Eva Linghedens och Amanda Eks forskarstudier som då celebreras. GIH har också under oktober månad varit en del av Uppsala Health Summit. Under huvudtemat "Healthy Urban Childhoods" stod GIH för en workshop kring Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner. Tillsammans med Riksidrottsförbundet och övriga Riksidrottsuniversitet har GIH även stått som värd för en temadag kring elitidrottsforskning.

Besök av ministern

Sist men inte minst gläds GIH över att få besök av idrottsminister Amanda Lind den 18 december. Då får vi goda möjligheter att diskutera GIH:s vision om att vara en internationellt ledande idrottshögskola avseende utbildning och forskning och hur GIH fortsatt kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

Per Nilsson