Rektorn har ordet november

Vi närmar oss december månad och snart står julen och ett nytt år för dörren. Verksamheten skiftar ansikte och nya aktiviteter tar plats i våra studenters scheman. En mörk höst övergår gradvis i en ljusare och förhoppningsvis snörik vinter med alla dess möjligheter till lek, rörelse och träning.

Nytt år mot ny organisation

GIH förbereder sig för det nya året. Vi tar steg för steg mot en ny organisation. Vi bygger kompetens med nya anställningar och kompetensutveckling. Vi gör investeringar i nya lokaler och i ny utrustning. Vi har lagt en ny verksamhetsplan och en utökad budget för styrelsens beslut. Och strax före jul väntar vi oss regeringens regleringsbrev. Då slås vårt uppdrag och viktiga förutsättningar för 2020 formellt fast. Vår plattform är GIH:s nya strategiska plan 2019-2023.

Ungdomar söker ny utbildning

I dagarna är det SACO-mässa. Många ungdomar funderar nu på att börja studera på någon av landets högskolor efter sommaren. Här gäller det att GIH är konkurrenskraftiga. Vi behöver vara skarpa i vår marknadsföring och kommunikation. Och vår verksamhet, våra utbildningsprogram och forskning, behöver svara mot samhällets behov och framtidens utmaningar. Kvalitet och samhällsrelevans är viktiga ledstjärnor för oss.

GIH kan bidra till "snabbspår"

Som högskola ska vi bistå samhället med efterfrågad kompetens. För GIH står därför våra lärarutbildningar i ett särskilt fokus. Sverige behöver på kort tid många nya lärare. Olika "snabbspår" diskuteras. Här kan GIH bidra med erfarenhet och kunnande till samhällets omedelbara behov. Men som högskola ska vi också utmana rådande föreställningar med nya perspektiv, med kunskap och innovation. Vi ska bidra till framtidens samhälle och till nya förutsättningar för ett hälsosamt och hållbart liv. Att revidera, utveckla, fördjupa och kvalitetssäkra våra utbildningsprogram och vår forskning ska därför vara en naturlig del av vår vardag.

Samarbeten berikar

Ensam är inte stark. GIH:s vision är att vara en internationellt ledande idrottshögskola. Det betyder inte "kan själv". I stället ska vi vara en nod. Vi ska vara ett nationellt ledande och internationellt respekterat kunskapscentrum för idrottsvetenskap och söka allianser med andra. GIH ska kombinera teori och praktik. Vår utbildning, forskning och samverkan ska hänga ihop och underbygga, främja och berika varandra. För detta behöver vi goda strategiska partners inom akademin, civilsamhället och näringslivet. Vi är glada för de samarbeten vi utvecklat och vunnit. De bidrar till och berikar vår verksamhet. Att bygga en stark utvecklingskultur och en känsla av samhörighet på GIH är viktigt för oss.

Ansvar mot samhället och oss själva

Vi har ett ansvar mot oss själva och omvärlden. Vi ska värna vår multidisciplinära utbildnings- och forskningsmiljö. Vi ska utveckla lärosätets starka tradition och varumärke med nytänkande. Vi ska vara starka inom områden som idrott, hälsa, friluftsliv, rörelse och hållbarhet. Vi tar sats mot ett nytt år, 2020. GIH är världens äldsta moderna högskola.

Per Nilsson
Rektor