Rektorn har ordet januari 2019

Ibland brukar man säga att man lever i tre tider samtidigt: man blickar tillbaka och sammanfattar året, man tittar framåt och lägger sista handen vid planeringen för det kommande året, och på en och samma gång jobbar man fullt ut med den pågående verksamheten. Så brukar januari månad se ut. Så är det också för oss på GIH.

Vi arbetar hårt med vår årsredovisning och framställan av ett gediget budgetunderlag till regeringen. Vi är mitt uppe i en process att ta fram en ny strategisk plan för högskolan och parallellt med det se över vår organisation. Och samtidigt med detta hälsar vi en ny årskull nya och gamla studenter välkomna till en ny termin.

Flera avtal och besök

Med andra ord har året rivstartat. Förutom arbetet med ovanstående processer samt pågående utbildning och forskning har vi under årets första månad samverkat med ett antal utvalda lärosäten kring praktiknära forskning. Vi har planerat för sommarens Almedalsvecka. Vi skriver avtal för deltagande i Uppsala Health Summit. Vi har träffat Norges idrottshögskola för att fördjupa vårt samarbete med dem. Vi har varit på hearing för forskningsprogrammet "Sport Mistra". I veckan besöker vi IKEA tillsammans med Prins Daniel och stiftelsen Gen Pep. I veckan arrangerar vi tillsammans med RF också en dopingkonferens på GIH. Undertecknad har följt en av våra lärarutbildningars vinterutbildning i Ramundberget. Och mer därtill.

Forskare synliga i medier

Ett nytt år tenderar att generera nya löften och förhoppningar. Det märks inte minst i den frekvens med vilken GIH:s forskare blivit uppmärksammade som experter vad gäller allehanda goda träningsråd och i livsstilsfrågor. Det är bra att vi tar plats. Som lärosäte har vi genom våra medarbetare varit mycket synliga i media med korrekta och i forskning väl förankrade anvisningar och perspektiv.

Idrottsgalans eftertänksamma reflektioner

Forskningens och den högre utbildningens roll för svensk idrott blev för mig också tydlig på årets Idrottsgala där en lång rad alldeles unika och fantastiska idrottsprestationer premierades. Men lika spännande var också det utrymme som gavs på galan av till exempel Greta Thunberg och Amanda Zahui åt eftertänksamma reflektioner kring idrottens villkor samt betydelse och möjligheter i en vidare samhällskontext.

Två nya ministrar för GIH

Vi gläds därför särskilt åt att den långdragna processen kring regeringsbildningen i dagarna kom i mål. En ny regering finns nu på plats. För oss som lärosäte innebar det två nya ministrar med särskild vikt för oss som högskola. Matilda Ernkrans som nytt statsråd för högre utbildning och forskning samt Amanda Lind som statsråd med ansvar för idrottsområdet. De har viktiga uppgifter och utmaningar framför sig. Vi ser fram emot ett gott och konstruktivt samarbete tillsammans med våra nya ministrar.

Alumn Olle Persson fyller 100 år

Låt mig också uppmärksamma Olle Persson. Ett liv fullt av rörelse, idrott och friluftsliv. Olle Persson har varit gymnastikdirektör på Djursholms samskola och tennistränare i Djursholm. Han introducerade basketboll som idrott i Djursholm och har under många år varit en besjälad skridskoseglare, skridskoåkare och ansvarig för Värtans israpporter. För mer än 75 år sedan (1943) tog han examen vid dåvarande GCI (idag GIH) och i lördags fyllde han 100 år. Det är min bestämda uppfattning att våra tidigare studenter är våra allra bästa ambassadörer. Grattis Olle!

Avslutningsvis vill jag hälsa vår nya prorektor, professor Håkan Larsson, välkommen till uppdraget. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dig!

Per Nilsson
Rektor