Rektorn har ordet februari

Vårvintern är här. Det är en härlig tid. Solen värmer men fortfarande bjuds goda möjligheter till utövande av vinterns alla härliga aktiviteter. Inom högskolesektorn brukar vårvintern kännetecknas av fullt fokus på kärnverksamheten. Så också för oss. Utbildning och forskning går på högvarv. Långa dagar med hårt arbete och mycket att hinna med för studenter och medarbetare.

Våren är också en tid för förberedelser och mobilisering. Under mars och april presenterar vi vår utbildning och forskning för en bredare allmänhet. Vi har nyligen genomfört en pressträff och ett uppmärksammat vetenskapligt seminarium på temat "Kroppshets och övervikt". Seminariet lockade dryga hundratalet intresserade åhörare från olika samhällsområden och professioner. Vi kommer att arrangera "Öppet hus" den 14 mars samt bjuda in till "Öppna föreläsningar på GIH" under mars och april. Den 22 mars anordnar vi därtill en både angelägen och efterfrågad konferens på temat "Vad innebär det att vara hälsopedagog?".

Årsredovisningen är klar

Nu är också den tid då vi som lärosäte strävar efter att skaffa oss bästa möjliga förutsättningar för kommande läsår. Jag har i årets första nyhetsbrev berättat om vårt pågående arbete med en ny strategisk plan och en grundlig organisationsöversyn. Nu är även vår Årsredovisning för 2018 färdigställd och möjlig att ta del av. Mycket intressant läsning om vår verksamhet. Detsamma gäller vårt budgetunderlag för 2019 som nu är inskickat till departementet. Vi ser därför både med nyfikenhet och tillförsikt fram emot kommande myndighetsdialog med utbildningsdepartementets politiska ledning i mars samt regeringens kommande vårändringsbudget i april.

Samarbete med andra högskolor

Att förbereda sig handlar också om att låta sig inspireras och om att lära av andra. GIH har därför besökt Mälardalens högskola för att ta del av deras framgångsrika samverkans- och innovationsarbete. Vi har också inlett ett fördjupat samarbete med Norges idrottshögskola. I början av april deltar GIH i ett möte med de ledande nordiska lärosätena på idrottens område för att diskutera samverkan kring gemensamma frågor.

Uppskattade inom parasport

Till sist vill jag lyfta fram parasport som ett viktigt område för vår utbildning och forskning. Inte bara i ljuset av stora svenska sportsliga framgångar inom parasport under en lång serie av år. För oss som lärosäte handlar det framför allt om att sprida och bryta mark för ny kunskap. Kunskap som gör det möjligt för människor att förverkliga sina drömmar och kunskap som skapar nya och förbättrade livschanser. Jag kan därför med stolthet och stor ödmjukhet läsa det "Letter of Appreciation" jag som rektor fick motta från The International Canoe Federation för det förebildande arbete och de betydande insatser GIH:s medarbetare bidragit med på parasportområdet.

Per Nilsson
Rektor