Rektorn har ordet april 2019

Vi är nu inne i en period med fullt fokus på kärnverksamheten; utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Och utvecklings- och uppföljningsfrågorna ligger hela tiden närvarande. De kommande veckorna prövar UKÄ i olika granskningar kvaliteten i våra utbildningsprogram. I dessa processer får vi värdefulla indikationer på vad vi kan utveckla för att svara mot högt ställda kvalitetsambitioner och krav på samhällsrelevans.

Höstens antagningssiffror

Vi har i dagarna också fått en första fingervisning på höstens antagningssiffror. Vi kan konstatera att vi håller ställningarna jämfört med tidigare år och att vi kommer att fylla vårt utbildningsuppdrag som lärosäte. Som lärosäte har GIH en ambition att vara ett ledande lärosäte på kroppsövningsområdet. Vi kommer därför i höst att ta initiativ till att samla utbildningar på hälsoområdet till en gemensam diskussion om innehåll och behov. Även på det idrottsvetenskapliga området har vi en önskan att samla lärosäten med idrottsutbildningar och forskning till en diskussion om hur vi kan utvecklas tillsammans.

Snart tre docenter

På forskningens område har vi på kort tid rekryterat tre nya professorer, men vi har också glädjen att välkomna ett antal nya docenter i vår verksamhet. De senaste Elin Ekblom Bak och Paul Sjöblom hoppas vi snart får sällskap med Åsa Bäckström som håller sin docentföreläsning den 8 maj. Att bygga starka och kompletta forskarmiljöer kring olika viktiga kunskapsområden är en av högskolans starkaste drivkrafter. Även på forskningens område är det viktigt att underhålla och betona utvecklingsviljan. GIH har därför tagit initiativ till en kvalitetsgranskning av utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid högskolan. Rapporten har nu lämnats av bedömargruppen. Lärosätet får både beröm och tips på förbättringsområden. Men slutomdömet är upplyftande. Bedömargruppen konkluderar "att GIH är en mycket god forskarutbildningsmiljö, som har unika möjligheter att ge en utbildning på forskarnivå av mycket hög kvalitet."

Flera samverkan med idrott och samhälle

GIH har ett ansvar att ta en aktiv roll i samverkan med idrotten och det omgivande samhället. Som tidigare omnämnts är GIH samarbetspartner till den stora internationella hästtävlingen Longines Global Champion Tours som äger rum i juni månad. Ett antal aktiviteter med detta arrangemang som plattform pågår för tillfället. Vidare samarbetar GIH med Svenska Skidförbundet kring en kvalificerad satsning på alpin skidåkning och studier under beteckningen Klarna Ski Team Stockholm. Detta ligger väl i linje med GIH:s ambition att vara ett slagkraftigt Riksidrottsuniversitet.

Utökat samarbete med NIH

GIH förstärker nu också samarbetet med sin norska kollega NIH. I mitten av maj träffas de två lärosätenas ledningsgrupper för att planera ett utökat verksamhetsutbyte. Vidare har ett samarbete med Midnattsloppet inletts. Under maj månad arrangeras ett gemensamt kunskapsseminarium på GIH för Midnattsloppets samarbetspartners. Den 8 maj är GIH också värd för SNAFA:s årskonferens (Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättnings).

Per Nilsson
Rektor