Rektorn har ordet september

Nu är höstterminen i full gång och alla utbildningsprogram går på högvarv. I inledning av höstterminen har vi fått positiva besked kring två större externfinansierade forskningsprojekt.

Medel från KK-stiftelsen och FORTE

Ett nytt stort så kallat synergiprojekt "Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar" har beviljats med 36,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Vidare har FORTE alldeles nyligen beviljat högskolan medel till ett projekt kring "Stillasittande och kondition i den svenska arbetsföra befolkningen" på drygt 2,7 miljoner kronor. Detta är oerhört viktigt och fantastiskt roligt.

Internationell ranking

GIH har börjat förberedelserna kring en ny strategisk plan samt en organisationsöversyn. Detta för att skapa kraft framåt kring en ny strategisk resa för högskolan. Att högskolan och svensk idrottsforskning behöver göra ett lyft vittnar den senaste så kallade Shanghai rankingen om. Starka svenska lärosäten placerar sig i intervallet mellan 51-100 i den internationella jämförelsen medan andra nordiska lärosäten såsom Köpenhamns universitet och Norges idrottshögskola placerar sig i den absoluta toppen. Sverige kan bättre!

Internationell biomekanikkongress 2021

I linje med denna höga forskningsambition är det mycket betydelsefullt att GIH tillsammans med KI och KTH har tilldelats arrangörskap för en internationell biomekanikkongress i Stockholm 2021. Provföreläsningar med efterföljande intervjuer har även inletts kring en utannonserad professur i idrottsvetenskap, inriktning arbetsfysiologi. Vidare har GIH glädjen att välkomna en ny doktor i den akademiska gemenskapen. Jane Salier Eriksson disputerade vid GIH med avhandlingen: "The heart rate method for estimating oxygen uptake in walking and cycle commuting".

Viktiga möten för nutid och framtid

Till sist vill jag också glädja mig åt att jag under mina första månader erbjudits möjlighet att träffa enheter, avdelningar, nämnder samt högskolans chefer och professorer för att ta del av och diskutera verksamheten vid högskolan. Viktiga samtal har därtill förts med högskolans studentkår om studenternas och kårens villkor.

Visionen ska förverkligas

Framöver väntar nu att ta ord till handling för att förverkliga Gymnastik- och idrottshögskolans vision: GIH ska bli nationellt såväl som internationellt ledande inom utbildning och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Kraft framåt – den strategiska resan är inledd!

Per Nilsson
Rektor