Rektorn har ordet oktober 2018

Det gläder mig att GIH även detta år har haft möjlighet att arrangera ett Idrotts- och hälsokonvent. Detta arrangemang genomförs för fjortonde gången och är en av Sveriges största mötesplatser för idrottslärare, hälsopedagoger, fritidspedagoger, förskollärare, tränare och fritidsledare. Årets program är angeläget, viktigt och intressant, men sprider också mycket inspiration.

Under de två konventdagarna erbjuder GIH både teoretisk och praktisk fortbildning. Här möter vi föreläsare och passansvariga från GIH och andra organisationer som både berikar och inspirerar.

Pep Forum lockade stor publik

En annan organisation som inspirerar till kunskap om och goda metoder för fysisk aktivitet är Generation Pep. I slutet av oktober månad höll Generation Pep sitt stora Pep Forum inför en stor publik, men man arrangerade också en workshop med en mindre grupp deltagare i syfte att utveckla nya idéer och initiativ. GIH är en av Generation Peps samarbetsorganisationer och deltog aktivt i dessa aktiviteter. Vi ser framför oss flera viktiga samarbeten.

Riksidrottsförbundet och BRIS

Det är viktig att GIH tar plats som lärosäte, inom idrotten och i det omgivande samhället. Dialogen med Riksidrottsförbundet och dess specialförbund fortsätter på ett aktivt sätt. Nyligen träffade jag också BRIS för att diskutera viktiga samhällsutmaningar och möjlig samverkan. Även här kan vi förvänta oss aktiviteter framöver.

Disputation med Daniele Cardinale

På forskningssidan gläds vi åt att den 15 november hälsa välkommen till ännu en disputationsakt. Den andra i höst. Det är Daniele Cardinale som lägger fram sin avhandling "The significance of mitochondrial respiratory function in regulating oxygen uptake and performance in humans". GIH arrangerar i samband med avhandlingens framläggande därpå den 16 november ett högkvalitativt internationellt seminarium kring avhandlingens tematik.

Granskning av kvalitet och utvärdering

Utbildningen vid GIH går som vanligt på högvarv i november månad och som en extra utmaning detta år arbetar lärosätet med förberedelserna till UKÄ:s granskning av såväl GIH:s kvalitetssäkringssystem som utvärderingen av GIH:s ämneslärarutbildning. Kvalitet och relevans är med andra ord nyckelbegrepp för lärosätet i denna tid.

Per Nilsson