Rektorn har ordet juni

Juni började lika vackert som maj slutade, med vår examenshögtid som blev en högtid att minnas för våra studenter, anhöriga och vår personal. Det var många fina tal och uppträdanden innan det traditionella utkastet startade. Detta var ju min sista examenshögtid så för mig blev det extra känslosamt.

Den 12 juni var årets och mitt sista högskolestyrelsemöte. Jag har tyckt att det har varit fantastiskt att arbeta med vår styrelse, både denna och den föregående. Olika tider har behov av olika styrelser och GIH har verkligen haft styrelsesammansättningar som stöttat verksamheten.

Avtackning av rektor

Samma eftermiddag var det avtackning för mig. En tillställning som jag verkligen uppskattade. Jag blev verkligen glad för alla som kom och alla tal som hölls. Det gav mig också en möjlighet att tacka er alla som betytt så mycket för mig under dessa år.

Samma eftermiddag tog regeringen beslutet att utse Per Nilsson till ny rektor på GIH. Det var skönt att ha beslutet på plats så att Per kan börja i tid.

Skolprojektet beviljat

Tisdag förra veckan fick vi två ytterligare positiva besked. Det ena är att vi fått ytterligare en synergiansökan beviljad av KK-stiftelsen, det så skallade Skolprojektet. Det är fantastiskt roligt att vi fått utökat förtroende från KK-stiftelsen och från alla våra strategiska partners att gå vidare med ytterligare projekt. Ni kan läsa mer om det i GIH-bladet.

GIH ska ansöka till Sport-Mistra

Det andra beskedet var att Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, som stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling, beslutade att de skulle utlysa en så kallad Sport-Mistra. Vi har arbetat med detta och bland annat hade vi nyligen en tankesmedja kring "Idrott, friluftsliv och miljö i balans? – ett hälso- och miljöstrategiskt perspektiv på människan i rörelse" tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Stockholms Universitet, SU. Vi hoppas nu att tillsammans kunna skicka in en ansökan kring detta under hösten. Ansvariga i detta projekt är Jonas Mikaels och Suzanne Lundvall tillsammans med Karin Ulfsdotter Crepin.

Finns mer att göra för GIH...

Nu är vi inne på de sista dagarna av mitt förordnande och jag har städat ur mitt rum. Även om jag vetat att denna dag ska komma och jag håller med om upplägget med tidsbegränsade förordnanden som rektor, men är det inte lättare rent känslomässigt. Jag vill avsluta med att säga att jag är stolt och glad över det som hänt på GIH under de här åren och den utveckling som skett. Det finns dock mycket mer att göra för en högskola som måste utvecklas med tiden och hade inte GIH gjort det så hade vi inte blivit 200 år. Nu lämnar jag över till Per Nilsson som kan se på saker med fräscha ögon, men med erfarenhet från både GIH och en annan högskola. Jag önskar honom lycka till.

Tack för nio fantastiska år.

Karin Larsén
Rektor