Rektorn har ordet januari 2018

Under januari har det varit det årliga rektorsmötet i Steningevik där Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, deltog. Hon inledde med att konstatera att 2018 är ett speciellt år eftersom det är valår.

Det påverkar både den sittande regeringens arbete och GIH som är en del av statsmakten då vi inte vet hur regeringen ser ut till hösten och vilka som kommer att styra. Enligt ministern måste vi också räkna med att 2018 inte är ett år då högre utbildning och forskning kommer vara en valfråga. Istället har trygghetsfrågor aviserats som ett av regeringens viktigaste områden.

Trygghet viktigaste valfrågan

Men även om högre utbildning och forskning inte står högst på dagordningen inför valet kommer stora satsningar att göras på högskolan. Fler platser tillförs och anslagen till forskning ökar, såväl basanslag som anslag till forskningsfinansiärerna. Många universitet och högskolor har dock ett stort myndighetskapital, det vill säga sparade pengar från statsanslaget, vilket innebär att det blir svårt att argumentera för höjda anslag till vår sektor.
Ministern pratade också om att den kunskap vi inom högskolan besitter kommer att vara fortsatt efterfrågad, men hon menade att allt inte måste förmedlas inom akademiska utbildningar. Hon anser att den akademiska kunskapen också kan spridas på andra sätt, som till exempel genom fortbildning av yrkesverksamma. Hon nämnde att vi skulle stå för tillgång till högre utbildning i hela landet, under hela livet och la till också för hela världen. Hon nämnde särskilt också att vi behöver samverka med yrkeshögskolan.

Fler projekt beviljade från KK-stiftelsen

Före jul fick vi beskedet att vi beviljats medel till ytterligare ett projekt från KK stiftelsen: Aktivitetsbaserade kontor – finns förutsättningar för långsiktiga positiva effekter? Vi är väldigt glada över att KK-stiftelsen ger oss fortsatt förtroende att tillsammans med ICA Gruppen AB (som också är partner till GIH i projektet Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner) och tre andra bolag att samproducera kunskap om vad denna organisatoriskt genomgripande förändring innebär för medarbetarnas hjärnhälsa, som till exempel stress och tankeförmåga. Vi fortsätter samtidigt oförtrutet att söka bidrag från dem. Under januari har flera medarbetare varit involverade i två nya projekt. Dessa är relaterade till fysisk aktivitet och hjärnhälsa hos barn respektive fysisk aktivitet och hållbara miljöer. Det är roligt att se att dessa projekt involverar alla enheter vid GIH och kräver kunskap från hela vår bredd av forskning. Jag önskar de som arbetar med dessa lycka till.

Karin Larsén
Rektor