Rektorn har ordet februari 2018

I torsdag var det PHLING GIH:s arbetsmarknadsdag och studentkåren har med sin arbetsmarknadsgrupp gjort ett mycket bra jobb.

Donationer inom forskning

Förra veckan var det också ett seminarium där det presenterades en rapport om donationsförordningen och annan aktuell forskningsfinansiering. Rapporten redogjorde för de lagar och förordningar som reglerar universitets och högskolors mottagande och förvaltning av donationer till forskningsverksamhet. Eftersom Sveriges konkurrenskraft till stor del bygger på att svenska universitet och högskolor kan leverera kompetent arbetskraft samt bedriva forskning som håller hög nivå är de nya möjligheterna till forskningsfinansiering väldigt viktigt.

#metoo och hur går vi vidare?

Ett annat möte var Generalsdirektörsföreningens möte om "#metoo – vad hände, vad har vi gjort, hur går vi vidare?" där några inledde med att dela med sig av sina myndigheters arbete. Det blev ett bra tillfälle för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Effektivitet och storlek bör påverka

Månaden började med att förvaltningschefer och rektorer var inbjudan till ett möte om Styr och resursutredningen den så kallade STRUTEN. Det är förre rektorn vid Göteborgs universitet som fått denna utredning som sitt uppdrag. Ett förslag som brukar nämnas i samband med denna utredning är att vi bör bara ha ett anslag och inte anslag som är uppdelat i undervisning och forskning. Vi vet ännu inte vad resultatet blir men vi hoppas att det även ska ta hänsyn till hur effektiva lärosäten är och inte bara utgå från storleken.

Karin Larsén
Rektor