Rektorn har ordet december

Utbildning och forskning kan bidra till att förverkliga människors drömmar och förändra individers liv. Den klokskap som högskole­studier kan bidra till är inte bara till studenternas glädje. Den är också ett viktigt skydd mot förenklade svar på svåra frågor i ett komplext och snabbt föränderligt samhälle. Kunskap hjälper oss att se världen från olika perspektiv och att se nya möjligheter. Med vårt nyfikna akademiska förhållningssätt ska vi som högskola väcka frågor, perspektiv och reflektion, men också generera kunskap och förutsättningar för utveckling.

När vi så här i juletid blickar tillbaka på ett år som gått har vi anledning att vara stolta. För det vi uträttat tillsammans. Vi har under året arbetat med ett stort och krävande utbildningsuppdrag. I samhället har populism, faktaresistens och forskningens roll diskuterats. Värdet av en systematisk erfarenhets- och faktabaserad kunskap framstår mycket tydligt i ljuset av detta. Kvalitetsfrågorna har detta år stått i ett särskilt centrum. Inte endast vad gäller formell kvalitetsgranskning utan också när det gäller arbetsmiljö. I samhället och i högskole­världen har kraven på ett korrekt och respektfullt bemötande skärpts. Med all rätt.

Gemensamma beslut och bidrag

Men mycket annat har också hänt på GIH. Vi har tagit många viktiga beslut, till exempel om renovering av "den gamla fysiologibyggnaden". Vi har under året examinerat flera nya doktorer, välkomnat ett antal nya medarbetare och vi ser fram emot många nyvunna forsknings­uppdrag (bland annat från CIF och Vetenskapsrådet), spännande samarbeten och arrangemang. Vi har fyllt våra utbildningsplatser med studenter och god utbildning. Vi har synts i media och tagit en aktiv del i samhällsdebatten. Förvaltning och bibliotek har servat verksamheten med god kompetens och viktigt stöd.

En stark nationell högskola

Under 2019 tar vi tillsammans sikte på framtiden. I sommar står GIH:s simhall klar. Vi fortsätter kvalitetsutveckla utbildningen och forskningen. Vi gör ett forskningslyft. Inom kort har vi tre nya professorer på plats. Vi arbetar med att utveckla en modern lärmiljö, och mer kan göras på det området. Vi tar nästa steg i vår strävan att bli en stark nationell högskola med tydlig internationell förankring. Vi ska vara idrottsnära och samhällsnära. Vi sätter upp våra mål och strategier i en ny strategisk plan och vi ser över vår organisation. Vi har mycket att uträtta under 2019. Vi och våra studenter ska känna oss hemma i en utmanande och kreativ utbildnings- och forskningsmiljö.

Kvalitet och samhällelig relevans ska vara våra ledstjärnor. Idrott, fysisk aktivitet och hälsa vårt kunskapsområde. För en bättre värld.

Men snart firar vi jul. Än en gång, tack för betydelsefulla insatser och värdefullt arbete för GIH:s bästa!

God jul och gott nytt år!

Per Nilsson