Rektorn har ordet augusti 2018

Det här är mitt första nyhetsbrev och det har varit en spännande start. Jag började med några intensiva dagar i Almedalen. GIH höll två viktiga och välbesökta seminarier där högskolans duktiga medarbetare tillsammans med särskilt inbjudna gäster diskuterade viktiga ämnen och frågor. Almedalen tillhandahöll som vanligt också en extraordinär plats för spontana och planerade samtal och möten.

Uppriktiga samtal med medarbetare

Väl på GIH i våra anrika lokaler har välkomnandet varit varmt och hjärtligt. Mina medarbetare, studentkår och personer i vår omgivning har sett till att ge mig bra start. Jag har fått tillfälle att träffa medarbetare, avdelningar och enheter. Samtalen har varit uppriktiga och givande. Det har erbjudit mig möjligheter att snabbt komma in i verksamheten, eller på banan som vi säger i idrottssammanhang. Ett särskilt tack också till min företrädare Karin Larsén för ett fint överlämnande.

Inspel från externa aktörer

De synpunkter och ämnen som har tagits upp i samtalen utgjorde också en god grund till den kick off vi hade på högskolan under temat "Kraft framåt – en strategisk resa". Dagen började med tre externa inspel från Anders Söderholm (UKÄ), Filippa Reinfeldt (Aleris) och Anna Iwarsson (RS/SISU). De representerade i detta sammanhang högskole-, hälso- och idrottssektorn som tre viktiga avnämarområden. Därefter talade jag om mina inledande prioriteringar. Jag framhöll i det avseendet vår kärnverksamhet – utbildningen och forskningen, ordning och reda samt goda arbets- och lärmiljöer. Jag klargjorde också att jag omedelbart väljer att prioritera ett forskningslyft för högskolan, en strategisk plan och en organisationsanalys. Även student- och kvalitetsfrågorna kommer att stå högt på min agenda. För mig är det särskilt viktigt att kraftsamla tillsammans med andra högskolor i landet kring kunskap och utveckling på idrottsområdet. GIH ska vara ett ledande kunskapscentrum – internationellt och nationellt – på området idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Nya studenter i GIH:s korridorer

Slutligen har jag haft den stora glädjen att träffa våra nya studenter. Det är alltid lika roligt att möta deras nyfikna och förväntansfulla blickar. Vi ska göra allt vi kan för att ge dem en god utbildning. Just nu håller de på att inskolas av studentkåren och sina faddrar under trevliga och lekfulla former omväxlande med viktig information från högskolans medarbetare.

Låt oss tillsammans arbeta för att ta plats, nå genombrott och göra kvalitativa ryck!

Per Nilsson
Rektor