Rektorn har ordet april

Rörelsenätverket infördes av politiker för att öka den dagliga rörelsen i skolan. I nätverket ingår Riksidrottsförbundet, GIH, Svenskt Friluftsliv, Lärarförbundet och Svenska Idrottslärarföreningen samt GenPep.

Vid det senaste mötet rapporterade varje deltagare från sin verksamhet vad de gör för att stödja daglig rörelse i skolan. Utifrån GIH:s perspektiv är det förstås att forska och utbilda lärare och ledare till verksamheten. Det är riktigt stimulerande för det händer en del både inom statsförvaltningen och de övriga deltagande organisationer.

Myndighetsdialog

Den 18 april var det dags för GIH:s myndighetsdialog. Här presenterade jag GIH:s framgångsfaktorer och utmaningar. Framgångsfaktorerna är att vi är en sektorshögskola med utbildning inom hela det idrottsvetenskapliga området, den lilla högskolans möjligheter till effektivitet och forskning inom hela det idrottsvetenskapliga området. Utmaningarna är forskningsanslaget, tvåämnesutbildningen i lärarprogrammet och skillnader i lärarlöner mellan ungdomsskolan och högskolan.

Frågor till högskolor och universitet

Ytterligare frågor som departementet vill få redogörelse över var:

  • myndighetskapitalet för forskning och utbildning. Här skulle vi resonera kring nivån som lärosätet anser att myndighetskapitalet bör ligga på och åtgärder som vidtagits eller planerats för att uppnå denna nivå.
  • åtgärder lärosätet vidtagit med anledning av utvärderingen av högskolans arbete med hållbarutveckling.
  • hur vi arbetar med att motverka diskriminering, särskilt med anledning av de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder.
  • vilka möjligheter och utmaningar eller risker vi ser med forsknings­verksamheten. Hur vi arbetar strategiskt med forskarutbildning. Hur samhällets behov av ett livslångt lärande tillgodoses på lång sikt. Hur lärosätet arbetar med digitalisering både vad gäller form och undervisningens innehåll och om det finns en strategi för det.

GIH är nöjda med denna dialog då vi upplevde att departementet är mycket belåtna med vår verksamhet.

Tegelhögens ombyggnad påbörjas

Sedan 2015 har GIH tilldelats nya platser till lärarutbildningen. Detta innebär en ökning av utbildningsuppdraget med över tio procent och därmed en ökad belastning på alla undervisningsytor och ett ökat behov av tjänsterum och lärosalar. Därför har GIH beslutat att påbörja arbetet med ett avtal för ombyggnationen av Tegelhögen, den byggnad som ligger framför GIH.

En ny rektor föreslagen

Den 20 april föreslog styrelsen vid sitt möte en ny rektor till GIH. Detta förslag ska skickas in till regeringen. Jag deltar förstås inte i dessa delar av mötena men vill önska tillträdande rektor lycka till och jag kommer att göra övergången på bästa sätt.

Dubbelbottnat att sluta...

Att det är dags att sluta efter nio år på GIH är väldigt dubbelbottnat. Jag har länge vetat om att denna dag skulle komma och därför inte trott att jag skulle reagera så mycket. Men nu när många delar i det dagliga arbetet påminner en om att man faktiskt inte kommer att vara med om att genomföra olika delar, som till exempel Almedalen, kan inte annat än en sorg och vemod smyga sig fram. Men jag ska inte orda mer om detta utan vi ska istället se fram emot vår Akademisk högtid. Den andra respektive den tredje maj håller våra nyblivna doktorer och docenter korta föreläsningar om sin forskning. Den fjärde maj är det hedersdoktorernas föreläsning och sedan är det dags för själva ceremonin. Jag tror och hoppas att vi kommer att få en trevlig högtidsvecka!

Karin Larsén
Rektor