Rektor har ordet november

GIH tar plats, når genombrott och gör "kvalitativa ryck" i verksamheten.

I en ny studie från GIH baserad på en unik databas med över 350 000 män och kvinnor i åldern 18-74 år visar forskare på en kraftig nedgång i maximal syreupptagningsförmåga (kondition) mellan åren 1995 och 2017 i den arbetsföra befolkningen. Studien fick ett stort massmedialt genomslag.

Peter Schantz utnämnd till "Årets cykelhjälte"

Alldeles nyligen fick professor Peter Schantz i samband med överlämnandet av två forskningsrapporter till Trafikverket ta emot ett uppmärksammat pris som "Årets cykelhjälte" för sina omfattande insatser kring forskning om vardagsmotion. Även GIH forskaren Carla Nooijen har erhållit ett prestigefullt pris. Hon har nyligen tilldelats Sveriges Centralförening för idrottens främjandes pris till yngre forskare, bland annat för sin forskning inom området parasport.

"Rörelseglädje för alla"

GIH har på detta område tillsammans med Synskadades Riksförbund arrangerat en slutkonferens på Arvsfondsprojektet "Rörelseglädje för alla" i mitten av november. Vid konferensen redovisades både en lägesanalys och ett nytt och specifikt utformat metodmaterial för idrott bland synskadade. Konferensen gästades av en rad prominenta gäster. GIH står även i slutet av november värd för en FYSS-konferens där kunskapsläge och behov redovisas och diskuteras.

GIH:s forskningslyft

Grunden läggs nu också för det av styrelsen och rektor förespråkade forskningslyftet. Under våren planeras tre ny professorer att anställas inom områdena idrottsfysiologi, idrotts- och hälsopsykologi samt idrott och etik.

Styrelseordförande fick Prinses plakett

Avslutningsvis kan glädjande noteras att GIHs ordförande Björn Eriksson den 21 november 2018 har mottagit utmärkelsen Prinsens plakett. Prinsens plakett utdelas en gång per år av Sveriges Centralförening för idrottens främjande och tilldelas särskilt förtjänta idrottsledare. Vi gratulerar vår ordförande.

Per Nilsson