Rektor har ordet maj 2018

Maj inleddes med vår tredje akademiska högtid – eller den andra i den form vi har nu. Firandet var uppdelat i föreläsningar under onsdagen och torsdagen av våra nyblivna doktorer och docenter. På fredagen höll våra nya hedersdoktorer sina föreläsningar följt av själva högtiden. Därefter blev det middag med efterföljande dans.

Ett lyckat firande!

Att få fira vår verksamhet är väldigt trevligt och att vi förvaltar våra rättigheter till att examinera på forskarutbildningsnivå väl. Att GIH inte haft akademisk högtid tidigare beror på att vi tidigare saknat dessa examensrättigheter. Högtiden blev väldigt lyckad och ceremonin och middagen väldigt trevlig. Meningen är att allt ska genomsyras av GIH:s särart och ställning som sektorshögskola – vilket vi också gjorde.

Dela nordiska erfarenheter

Rådet för högre utbildning i idrott i Norden, RHIN, hade ett möte i förra veckan där Suzanne Lundvall representerade GIH. Syftet med RHIN är att dela erfarenheter kring skeenden och nya trender inom fältet samt gemensamma PhD kurser i de nordiska länderna. Värd för mötet var Norges Idrottshögskola.

Seminarium om de extra 100 timmarna

Måndagen den 29 maj hade vi ett seminarium med titeln "100 fler timmar till idrott och hälsa i skolan – och sen då? Ett hälsopolitiskt seminarium om idrott och hälsa i skolan." Att Sveriges riksdag och regering nu till slut välkomnar en utökning av timmarna med 100 timmar till idrott och hälsa och insatser för ökad daglig rörelse är glädjande. Beslutet om var de 100 extra timmarna ska förläggas kommer i höst. Var gör timmarna mest nytta? På högstadiet är vårt förslag. Men frågan bör också ställas: Och sen då?

På fredag är det examenshögtid för våra studenter. Vi får hoppas att det fantastiska vädret fortsätter även på fredag så våra studenter får en fin dag.

Karin Larsén
Rektor