Rektorn har ordet september

Tiden har verkligen gått fort sedan terminen började. I slutet av augusti ställde GIH upp i två olika idrottsevenemang – Statscupen i golf och Bellmanstafetten. I Statscupen deltog GIH med två lag och den ena laget vann! I Bellmanstafetten hade vi tre lag – ett snabbspringande, ett springande och ett gående. Det var roligt att delta och den här sortens evenemang är viktiga för att skapa den gemenskap som finns med som en del i GIH-andan.

Budgetpropositionen 2018

Den 20 september kom budgetpropositionen och vi är glada för den utökning vi fått både på forskningssidan och inom grundutbildningen. Utökningen inom grundutbildningen är relaterad till behovet av lärare och mycket av den externa verksamheterna under september har ägnats åt alla de utredningar som är på gång kring lärarutbildningen och skolan.

Utredning för att stärka läraryrket

Under måndagen den 25 september var det ett möte på utbildningsdepartementet inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket och för att samtala om samverkan kring praktiknära forskning. En utredning har tillsatts av regeringen för att stärka lärar- och förskollärarprofessionen och lärar- och förskol-läraryrkets attraktivitet, utveckla lärar- och förskollärarutbildningen och öka elevers och förskolans måluppfyllelse. Utredning ska föreslå hur lärosäten som bedriver lärar- och förskollärarutbildningar kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning tillsammans med kommuner och friskolor. Deltog gjorde minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, regeringens särskilda utredare Cecilia Christersson som presenterade den pågående utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan och Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet, berättade om den pågående försöksverksamheten på de fyra enheter som fått i uppdrag att bedriva försöksverksamhet med detta.

Möte i riksdagen

I onsdags var det ett möte i riksdagen: Styr- och resursseminarium med anledning av utredningen "Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten". Det var Centerpartiet och Socialdemokraterna i riksdagens utbildningsutskott som tillsammans ordnat detta seminarium för att lyfta viktiga frågor kopplat till styrning och resursfördelning. Medverkande i programmet var bland annat tidigare rektor vid Göteborgs universitet Pam Fredman, minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och Lars Haikola som ansvarat för utredningen om högskolans utbildningsutbud. Nedan finner ni några synpunkter som kom fram under seminariet:
1. Högskole- och universitetsanslaget ska täcka lärare/forskares löner och bör därför öka i relation till bidrag.
2. Högskolan bör få ett omställningsuppdrag för yrkesverksamma. Vidareutbildning som vilar på vetenskaplig grund bör ske på högskolan.
3. Universitets- och högskoleutbildning ska ha högsta kvalitet i hela landet.
4. Öka satsningen på forskning upp till två procent av BNP.
5. Tvärvetenskap är viktigt.

Många diskussioner pågår och vi ska vara stolta över GIH:s insatser vad gäller lärarutbildningen och forskningen kring skola och lärande. Inte minst för den praktiknära forskning som bedrivs som kan komma skolan till del.

Karin Larsén
Rektor