Rektorn har ordet november

Nästa helg är det första advent och julstämningen börjar komma. Det är ju få verksamheter som är så indelad i säsonger som skolan i allmänhet men GIH i synnerhet då mycket av vår verksamhet är relaterad till höst, vinter och vår.

Sista dagarna i oktober hade vi det årliga konventet på GIH. I år slog det rekord både i antalet pass och i antalet deltagare. Att vi fick så många deltagare i ett läge där de flesta konferenser minskar i antalet anmälda visar bara på att vårt program är intressant och aktuellt. Utvärderingen av konventet var mycket positiv och jag vill tacka alla ni som engagerat er och sett till att detta konvent blev till. Ett trevligt inslag var alla våra studenter som var engagerade. Det är med stor stolthet jag lyfter fram GIH:s enormt fina studenter och hur fina de var i den nya kollektionen av de profilkläder som studentkåren tagit fram.

Givande Arbetsgivardagar

Relaterat till rekrytering är också de Arbetsgivardagar som hölls av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och av Arbetsgivarverket. SUHF:s arbetsgivardag är mest intressant ur vårt perspektiv. Där diskuterades nyheter från Arbetsgivarverket, årets förhandlingar, medlemsråden, europeiska stadgan för forskare, tidsbegränsade anställningar gällande bland annat Utlysningar av tidsbegränsade anställningar och vissa övergångsbestämmelser? Här diskuterades även hur senioranställningar används och konstrueras inom sektorn och hur karriärvägar på pedagogisk grund utformats vid olika lärosäten.

Sociala medier används även privat

Statskontoret anordnade ett intressant möte om att allt fler myndigheter använder sociala medier för att kommunicera. Många statsanställda kommunicerar också privat via sociala medier. Att använda sociala medier kan främja men också riskera att skada förtroendet för myndigheter och statsanställda. Mötet handlade om hur myndigheter kan använda sociala medier för att främja medborgardialog och förtroende och om hur myndigheter kan undvika att statsanställdas privata användning av sociala medier skadar förtroendet för myndigheten.

Stöd för arbete mot doping och skadliga kosttillskott

En god nyhet till sist så har Stiftelsen Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation under några år mobiliserat resurser för att proaktivt informera och utbilda ungdomar och motionärer om riskerna med dopingpreparat och skadliga kosttillskott. Nu har stiftelsen fått stöd av Allmänna Arvsfonden för film- och informationsprojektet "Dissa Steroider" och av Svenska Postkodstiftelsen för utbildningsprojektet "Pure For Sure Pop-Up Academy". Totalt stöttas dessa projekt med 8,6 miljoner. GIH är en liten kugge i detta arbete, men vi är framför allt glada att det nu kraftsamlas mot detta samhällsproblem.

Karin Larsén

Rektor