Rektor har ordet juni

Nu har äntligen sommaren kommit och det är grönt och prunkande omkring oss. Från mitt fönster ser jag ett hav av gröna träd och gräsmattor – trots att GIH ligger mitt i stan. Det är inte bara på grönskan som det märks att det är sommar utan också på det lugn som lagt sig över GIH.

Det händer dock fortfarande en del saker på GIH. Bland annat är det Almedalsveckan nästa vecka och som vanligt finns vi med. Vi håller i två seminarier – ett om fysisk aktivitet för barn och ungdomar i skolan och ett om fysisk aktivitet för äldre. Jag ser verkligen fram emot dessa två seminarier då vi har en mycket bra panel med både utbildningsminister Gustav Fridolin och minister för högre utbildning och forskning Helen Hellmark Knutsson i det första symposiet och Marie-Louise Rönnmark från SKL och riksdagen i båda seminarierna. Läs mer om detta på vår webbplats www.gih.se/almedalen2017.

Två nya ledamöter i GIH:s styrelse

Den 8 juni hade den nya högskolestyrelsen sitt första möte. Nya i styrelsen är Kari Bøe och Ella Bolin som ersätter Suzanne Werner och Filippa Reinfeldt. Kari är rektor på Norges Idrottshögskola (NIH) och Ella Bolin är barn- och äldrelandstingsråd i Stockholm. Vi är mycket glada att de vill ställa upp i styrelsen. I övrigt sitter vår fantastiska styrelse kvar och jag ser fram emot att få arbeta med dem i ytterligare ett år.

Besök av SKL

Samma dag som högskolestyrelsen hade vi besök av SKL:s beredning för kultur och fritid. De lyssnade först på en presentation av RF:s ordförande Björn Eriksson och generalsekreterare Stefan Bergh. Därefter presenterade Christine Dartsch och Johan Norberg CIF:s uppföljning av statens stöd till idrotten. Sedan berättade jag och Karin Redelius om GIH:s forskning och om rapporten "Idrott för unga – trender och utmaningar".

SUHF och Helene Hellmark Knutsson

Som representant för SUHF deltog jag den 9 juni i ett möte med Helene Hellmark Knutsson inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket. Ministern ville fortsätta diskutera insatser som kan göras för att öka läraryrkets status och attraktivitet. Hon ville bland annat diskutera de förslag som Skolkommissionen lämnar i sitt slutbetänkande och lärarförsörjningen.

Karin Larsén,
Rektor