Rektorn har ordet februari 2017

Årsredovisningen är klar och nu pågår riksrevisionens granskning. Arbetet engagerar stora delar av GIH för att ge en så rättvis bild av vår verksamhet som möjligt. Årets årsredovisning visar att 2016 var ett bra år för GIH.

Våra studenters prestationer ökar liksom vår publiceringsgrad i vetenskapliga tidskrifter. Vi har också blivit fler på GIH och jämställdheten på GIH är god räknat i antalet kvinnor och män i respektive kategori. GIH arbetar också i enlighet med 2016-års regleringsbrev med det jämställdhetsintegreringsprojekt som Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet är samordnare för.

Utveckla "dubbla karriär-systemet"

Den 27 januari hölls ett rådslag mellan RF/SF, utbildningsdepartementet och högskolorna/universiteten. Utgångspunkten var RF:s hållning avseende elitidrott och högre utbildning samt forskning. Björn Eriksson, ordförande för RF, inledde varefter Peter Mattsson, ansvarig på RF, tog över. Nästa talare var Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Övriga deltagare var utredare av RIU systemet Mats Ekholm, ordförande för CIF Per Nilsson och jag gällande möjligheter med akademisk tränarutbildning. Målet med mötet var att finna nya vägar för att utveckla "dubbla karriär-systemet", det vill säga möjligheten att kunna studera och vara elitidrottare samtidigt. Dessa diskussioner kommer att fortsätta under året.

Återkommer med konkreta förslag till samarbete

Sveriges Olympiska Akademi är en ny plattform för vetenskap och idrott och ett nybildat samarbete mellan Sveriges Olympiska Kommitté, KTH, KI och Handelshögskolan. Grundtanken är att bygga en brygga mellan grundforskning och innovation som kan ge kunskaper och metoder för att främja såväl elitidrott som folkhälsan. Sverige har i relation till sin folkmängd en stark tradition och höga mål inom både forskning och idrott. GIH var tyvärr inte med vid grundandet av denna akademi även om både vi och Stefan Lindberg, ansvarig för projektet, anser att GIH har mycket att bidra med. Han ska återkomma med mer konkreta förslag på samarbete.

Om fler RIU ska bildas ska kraven uppfyllas

Den 8 februari träffades sex lärosäten som ingår i det svenska rådet för högre utbildning i idrott/idrottsvetenskap. Vi diskuterade bland annat om och hur vi ska reagera på regeringens beslut att inte öka antalet idrott och hälsa timmar i skolan, betydelsen av omklassificeringen av ämnet specialidrott för våra studenter och hur utvecklingen av Riksidrottsuniversiteten (RIU) ska drivas vidare. Det är många universitet och högskolor som skulle vilja bli RIU. Vi enades om att de nuvarande kraven är rimliga och om det ska bli fler RIU bör dessa uppfylla dagens krav.

GIH har bidragit med det vetenskapliga underlaget

GIH har träffat Skolverket som fått uppdraget "Mer rörelse i skolan" att utreda vilken betydelse som ökad rörelse i skolan skulle ha på barns hälsa och prestation i skolan. Utredningen ska lägga fram sina förslag i slutet på mars och det GIH har bidragit med är det vetenskapliga underlaget för betydelse av fysisk aktivitet för hälsa och skolprestation.

PHLING! blev en stor framgång

Årets Arbetsmarknadsdag PHLING, anordnad av GIH:s studentkår, ägde rum den 23 februari i idrottshallarna. Sedan starten år 2014 har antalet företag och sponsorer fördubblats. Arbetsmarknadsdagen är ett tillfälle för studenter och arbetsgivare att träffas, utbyta idéer och diskutera eventuella samarbeten. Mässan är mycket uppskattad av både deltagande företag och besökande studenter. I idrottshallarna pågår en massa aktiviteter, montrar där företag och verksamheter erbjuder studentrabatter, extrajobb och praktik, seminarier och träningspass. Det är roligt att kännedomen om GIH och våra studenters kompetens ökat så att fler företag söker sig hit.

Det händer många roliga saker och GIH:s personal och kompetens fortsätter att utvecklas och vara efterfrågat i många olika sammanhang.

Karin Larsén
Rektor