Rektorn har ordet december

Snart är det dags för en välbehövlig ledighet efter en termins arbete.

Riksidrottsförbundet, RF, anordnade ett möte om Riksidrottsuniversiteten, RIU, med anledning av att de 2015 beslutade att "Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt". Ett viktigt led i detta är att utveckla samarbeten mellan akademin och svensk idrott vad gäller särskilda utbildningssatsningar, dubbla karriärer och tillämpad elitidrottsforskning. Mötet inleddes av Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, tillsammans med RF:s ordförande Björn Eriksson.

 • Det som diskuterades var:
  Möjligheter i gränslandet högre utbildning, forskning och idrott
  Nulägesrapport tränar- och lärarutbildning, dubbla karriärer och tillämpad elitidrottsforskning
  Nationell modell för RIU, Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) och dubbla karriärer
  RS-beslut om RIU/EVL avtalsperiod 2018–2022. Mittuniversitetet och Malmö högskola/Högskolan Halmstad har tillkommit som RIU.
  Finansiering av RIU/EVL och dubbla karriärer 2018–2022

Två möten på UKÄ

Den 11 december var det två möten på UKÄ där ett möte gällde GIH:s inspel på kommande utvärdering av forskningen och hur detta ska relatera till forskningsanslagen. Det andra var om hur vi lärarutbildare ska samordna oss med skolhuvudmännen om fördelning av lärarutbildningsplatser i de olika ämnena, VFU och praktiknära forskning.

Till minne av Mange

Vid seminariet tillägnat Lars-Magnus "Mange" Engström togs ämnen upp som Mange ägnade sitt yrkesliv åt. Under seminariet redovisas forskning som rör människors föreningsidrottande, träningsvanor och inställning till rörelse och fysisk aktivitet. För första gången presenterades också de senaste resultaten från den 50-åriga uppföljningsstudie som Mange själv påbörjade 1968. Seminariet inleddes med att Richard Tinning, professor emeritus vid University of Queensland i Australien, gav sitt perspektiv på framtida trender som rör fysisk aktivitet.

GIH-studenter inledde med Ling-gymnastik

Bragdguldet delades ut på GIH, vilket förstås var en ära att de valde GIH som lokal för prisutdelningen. Vid presentationen av Bragdguldvinnaren gjorde våra studenter en uppvisning i Ling-gymnastik.

Nu ska det bli skönt med ledighet och jag önskar er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Karin Larsén
Rektor