Rektorn har ordet april 2017

Sverige har drabbats av det som andra länder har varit utsatta för tidigare, en terrorattack med oskyldigt döda. För oss på GIH innebar det att vi höll skolan öppen, ordnade med mat och fanns tillgängliga för de som kände sig oroliga.

Kåren ordnade filmvisning i ett av klassrummen och i ett annat fanns möjligheter att följa nyhetsflödet. I restaurangen fanns smörgås med pålägg framdukat för personal, studenter och hyresgäster. Kvar i huset fanns delar av ledningen. När kommunikationerna kom i gång och alla verkade kunna ta sig hem stängdes skolan. Det var en märklig upplevelse att vandra genom staden på väg hem efter detta. Folk var i rörelse men något tystare och lugnare än vanligt.

Ministerbesök

Det var planerat ett gemensamt ministerbesök med stadsråden Helene Hellmark Knutsson och Gustav Fridolin. Tyvärr fick Gustav Fridolin förhinder med anledning av den hemska bussolyckan. Vid besöket deltog därför Helene Hellmark Knutsson, Gustav Fridolins och Gabriel Wikströms politiskt sakkunniga. Suzanne Lundvall, Örjan Ekblom, Håkan Larsson och Jane Meckbach gav en överblick över var vi står vetenskapligt i frågan kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa i skolan för barn och ungdomar. Mötet var mycket uppskattat.

Myndighetsdialog

Vid dialogen diskuterades vad som är GIH:s framgångsfaktorer och utmaningar, utbyggnaden av högskolan i Sverige, forskningsanknytning av högre utbildning och pedagogisk meritering i högskolan, lärarutbildningen samt jämställdhetsintegrering och lärosätets arbetsgivarpolitiska ansvar.

  • Vi avslutade mötet med att diskutera våra egna punkter som var:
    Forskningsanslagets storlek och det delade anslaget mellan grundutbildning och forskning
    Lärarlöner
    Tillgång till vetenskaplig litteratur och tidskrifter.

Summeringen från statssekreterare Karin Röding var att departement är mycket nöjda med GIH:s utveckling och ser mycket positivt på GIH:s verksamhet.

Ledningsdialog med Kunskap- och kompetensstiftelsen

Madeleine Sandström, vd för Kunskap- och kompetensstiftelsen, KKS, bjöds in till GIH tillsammans med medarbetare för att inleda en ledningsdialog om lärosätets utvecklingsplaner. Syftet med samtalen är att identifiera hur stiftelsen på bästa sätt kan stödja vår fortsatta utveckling. KK-stiftelsen ser mycket positivt på GIH:s forskning och hur det fungerat med det synergiprojekt som vi nu har igång tillsammans med fem företag. Jag hoppas därför att projektet kommer att bana väg för många fler ansökningar. Vid GIH finns ett kollegialt och administrativt stöd att få i ansökningsprocessen och i sökande efter externa partners. Den ledningsdialog som nu är inledd mellan KKS och GIH kommer ytterligare att stärka GIH:s möjligheter att ha framgång i bedömningarna av våra ansökningar.

Högskolestyrelsen

I fredags var det dags för det sista styrelsemötet under innevarande mandatperiod. Från den 1 maj har vi en nygammal styrelse och nya i styrelsen blir Kari Bö, rektor vid NIH som ersätter Suzanne Werner, samt Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd i Stockholm som ersätter Filippa Reinfeldt. Vi tackar de avgående styrelsemedlemmarna för allt deras engagemang för GIH.

Swedish Alliance for Women in Sport (SAFWIS)

Organisationen som består av GIH, Cruyff, Girls in Sport, Elitfotboll Dam och Handelshögskolan höll en sportgala på internationella kvinnodagen den 8 mars. Då lanserades 50 kvinnliga förebilder inom svensk idrott. Talare vid ceremonin var statsrådet Gabriel Wikström, Sofia B Karlsson och Björn Eriksson från Riksidrottsförbundet och Brianna Newland från University of Delaware. I samband med sportgalan lanserades också en ny plattform för att arbeta för att synliggöra kvinnliga förebilder inom idrotten.

Karin Larsén
Rektor