Prorektorn har ordet mars 2017

Nu är våren här på allvar även om det just idag snöar. Meteorologerna brukar tala om den här tiden som en kamp mellan kylan som inte vill ge med sig och värmen som pockar på och vill fram. Vi är hur som helst inne i en intensiv period och vårtecken som vi letar kan vara av vitt skilda slag. Ute lyssnar vi efter ugglor, hackspettar och paddor, spanar efter tussilago och blåsippor och söker soliga söderväggar.

Inne på högskolan kan man också finna vårtecken. Ett sådant är den öppna föreläsningsserien som den här omgången har genomförts av Rudi Zangerl, Eva Andersson, Örjan Ekblom och Peter Schantz. Tack för ert engagemang!

Grundlärare – fritidshem

Sedan några veckor tillbaka har vi en ny studentgrupp hos oss – grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. De studerar vid Stockholms universitet och är här tack vare ett samarbetsavtal mellan våra lärosäten. Ett liknande avtal har även slutits med Södertörns högskola där studenterna läser samma idrottskurs men under en hel termin. Vi hälsar dessa studenter varmt välkomna till GIH och gläds över det stora intresse som våra idrottskurser möter. 

Jämställdhetsintegreringsprojektet

För drygt ett år sedan fick GIH, liksom landets övriga statliga universitet och högskolor samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping, regeringens uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet är att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Uppdraget ska utmynna i en plan som ska vara klar i maj 2017 och som ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet.

Detta arbete har pågått under ett år med regelbundna träffar ledda av Nationella sekretariatet för genusforskning (NSG) vid Göteborgs universitet.

GIH följer den tidsplan som NSG lagt fast och har identifierat fyra områden som särskilt angelägna att utveckla. Dessa är resursfördelning inom forskning, karriärvägar, utbildningens innehåll och könsbundna studieval. Dessa områden sammanfaller även med regeringens särskilt prioriterade områden.

Breddad rekrytering och likabehandling

I vårt uppdrag ingår att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolans utbildningar. Grundutbildningsnämnden utredde frågan under hösten 2015 vilket resulterade dels i ett antal åtgärdsförslag och dels i en formalisering och ansvarsfördelning av uppdraget. Formaliseringen innebär att två nya frågor knyts till arbetet med breddad rekrytering, nämligen de nya kraven i diskrimineringslagen och frågan om reell kompetens. Projektledare för dessa uppdrag blir prorektor som arbetar tillsammans med representanter från högskolans olika verksamheter.

Slutligen...

Möt våren – delta i Naturmorgons fågelskola (P1) om fågelläten. Ett axplock:

http://www.xn--fgelsng-exae.se/bofink/

http://www.xn--fgelsng-exae.se/saanglarka/

http://www.xn--fgelsng-exae.se/roedhake/

Bengt Larsson
Prorektor