Nyhetsbrev

Nedan kan du läsa de Rektorn har ordet från de nyhetsbrev som publicerades under 2013. 

GIH-Bladet december 2013

Nu är det dags för årets sista rektor har ordet. Jag vill tacka er alla för det gångna året som varit lyckosam på många vis. Framför allt med tanke på den positiva alumni-rapporten, genomströmning av studenter, tilldelning till forskningen och ett mycket lyckat 200-årsjubileum.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet november 2013

Glädje och sorg

Detta är kanske en konstig rubrik i ett informationsblad, men vi tyvärr har en av våra mycket viktiga medarbetare och en av traditionsbärarna vid GIH gått bort efter en längre tids sjukdom – professor Alf Thorstensson. Vår saknad var speciellt stor eftersom Alf arbetat deltid in i det sista. Vi hade en minnesstund den 19 november och han begravdes den 20 november. Men vi har även tre glada nyheter.

Läs hela Rektorn har ordet.

GIH-Bladet oktober 2013

I år firar GIH sitt 200 årsjubileum och vi har i samband med detta ökat kontakten med vår omgivning och bland annat startat detta nyhetsbrev!       

GIH är idag världens äldsta högskola för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Vi utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger, tränare och sedan i höst Sport Managers tillsammans med Södertörns högskola. Dessutom har vi ett brett utbud av fristående kurser. Vi bedriver också uppdragsutbildning för skolverket, idrotts- och friluftsrörelsen.

Läs hela Rektorn har ordet.