Välkommen till GIH-Bladet

I nyhetsbrevet kan du läsa de senaste nyheterna från GIH inom idrott, forskning, aktiviteter, konferenser och insatser. Nyhetsbrevet kommer ut i slutet av varje månad och skickas till din e-postadress. Nedan kan du ladda ner Rektorn har ordet som är med i varje nyhetsbrev.

Om du har synpunkter eller förslag på innehåll är du välkommen att höra av dig till redaktören på denna e-post.

Prenumerera

Prenumerera genom att skriva in din adress nedan så får du GIH:s nyhetsbrev gratis en gång i månaden till din e-post.

Välkommen!

Starta prenumerationen nedan:  

Namn

E-postadress

Rektorn har ordet

GIH-Bladet december

Vi blickar tillbaka på ett år som vi har all anledning att vara stolta över. GIH har genomfört ett stort och krävande utbildningsuppdrag, kvalitetsfrågor har stått i centrum och renovering av ”den gamla fysiologibyggnaden”. Vi har examinerat doktorer, välkomnat nya medarbetare och ser fram emot nyvunna forsknings­uppdrag samt spännande samarbeten och arrangemang. Utbildningsplatser har fyllts med studenter, vi har synts i media och tagit en aktiv del i samhälls-debatten. Förvaltning och bibliotek har servat med god kompetens och viktigt stöd. Tack för betydelsefulla insatser – en god jul och ett gott nytt år!

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet november

Kraftig nedgång i kondition mellan 1995 och 2017 bland 350 000 män och kvinnor i arbetsför ålder. Professor Peter Schantz blev utnämnd till "Årets cykelhjälte och lämnade samtidigt över två forskningsrapporter till Trafikverket.

Tillsammans med Synskadades Riksförbund arrangerades "Rörelseglädje för alla" där det redovisades en lägesanalys och ett nytt metodmaterial för idrott bland synskadade.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet oktober

Det gläder mig att GIH har arrangerat Idrotts- och hälsokonventet som under två dagar erbjudit både teoretisk och praktisk fortbildning. Även Generation Pep inspirerar till kunskap om och goda metoder för fysisk aktivitet och fick en stor publik till årets Pep Forum. GIH är en av Generation Peps kunskapspartner och deltar aktivt i deras aktiviteter.

Den 15 november hälsar vi Daniele Cardinale välkommen till att lägga fram sin avhandling. GIH önskar honom lycka till!

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet september

Höstterminen är i full gång och alla utbildningsprogram går på högvarv. GIH har även fått två externfinansierade forskningsprojekt finansierade av KK-stiftelsen och FORTE. Detta känns oerhört viktigt!

GIH har börjat förberedelserna kring en ny strategisk plan samt en organisations-översyn. Detta för att skapa kraft framåt kring en ny strategisk resa för högskolan. Dessutom kommer GIH med KI och KTH att arrangera en internationell biomekanikkongress i Stockholm 2021.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet augusti

Det här är mitt första nyhetsbrev då jag har varit på plats i snart två månader. Det har varit en spännande start med välbesökta seminarier i Almedalen, en kick-off med tre externa föreläsare som gav sin syn på GIH ur ett högskole-, hälso- och idrottsperspektiv. Jag gav även mina prioriteringar som ett forskningslyft, en strategisk plan och en organisationsanalys. Slutligen har jag haft den stora glädjen att träffa våra nya studenter.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet juni

Årets examenshögtid blev verkligen en högtid att minnas för våra studenter, anhöriga och vår personal. Jag vill tacka alla som kom till min avtackning som rektor och för alla fina tal. Samma vecka beslutade även regeringen att utse Per Nilsson som GIH:s rektor och jag önskar honom all lycka till. Jag ser med tillförsikt fram emot GIH:s kommande utveckling och vill tacka för mina nio fantastiska år.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet maj

Maj inleddes med vår tredje akademiska högtid – eller den andra i den form vi har nu. Det var föreläsningar, ceremoni, middag och efterföljande dans. Firandet blev mycket lyckat! Vi har haft ett seminarium om de extra 100 timmarna i idrott och hälsa. Diskussionen här handlade om var dessa timmar ska ligga och vad som händer sedan. På fredag är det examenshögtid för våra studenter. Vi får hoppas att det fantastiska vädret fortsätter även på fredag så våra studenter får en fin dag.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet april

Regeringen vill att GIH ska ta emot nya platser till lärarutbildningen med cirka tio procent, vilket innebär att ombyggnationen av byggnaden framför GIH att påbörjas. Rörelsenätverket infördes av politiker för att öka den dagliga rörelsen i skolan. Vi har nu haft ett väldigt givande tredje möte då det händer en hel del inom både statsförvaltningen och de övriga deltagande organisationerna.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet mars

Till det årliga Öppet hus kom drygt 500 besökare som fick ta del av föreläsningar och prova-på-aktiviteter. SAFWIS hade sitt årliga evenemang där 20 historiska och 30 nutida kvinnliga idrottförebilder utsågs.  

Läs hela Prorektorn har ordet

GIH-Bladet februari

Under februari har det varit PHLING GIH:s arbetsmarknadsdag som blev riktigt lyckat! Det var även ett seminarium där det presenterades en rapport om donationsförordningen och annan aktuell forskningsfinansiering. Generalsdirektörsföreningen hade ett möte om #metoo där det blev en diskussion och ett erfarenhetsutbyte inom myndigheterna.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet januari

Ministern Helene Hellmark Knutsson deltog det årliga rektorsmötet i Steningevik och talade om valårets fördelar, att tryggheten blir den viktigaste valfrågan och om de nya utredningarna. GIH har även fått ytterligare projekt finansierat av KK-stiftelsen. Dessa involverar alla enheter vid GIH och kräver kunskap från hela vår bredd av forskning. 

Läs hela Rektorn har ordet