Välkommen till GIH-Bladet

I nyhetsbrevet kan du läsa de senaste nyheterna från GIH inom idrott, forskning, aktiviteter, konferenser och insatser. Nyhetsbrevet kommer ut i slutet av varje månad och skickas till din e-postadress. Nedan kan du ladda ner Rektorn har ordet som är med i varje nyhetsbrev.

Om du har synpunkter eller förslag på innehåll är du välkommen att höra av dig till redaktören på denna e-post.

Prenumerera

Prenumerera genom att skriva in din adress nedan så får du GIH:s nyhetsbrev gratis en gång i månaden till din e-post.

Välkommen!

Starta prenumerationen nedan:  

Namn

E-postadress

Rektorn har ordet för 2019-års nyhetsbrev

GIH-Bladet februari

Vårvintern är här och vi har redan genomfört det uppskattade seminariet "Kroppshets och övervikt", Öppet hus äger rum den 14 mars, Öppna föreläsningar under mars och april samt "Vad innebär det att vara hälsopedagog?" som anordnas den 22 mars. Vi har även rekryterat två professorer och en till är på väg. Vi har inlett ett fördjupat samarbete med Norges Idrottshögskola, träffat Mälardalens högskola och ska träffa ledande nordiska lärosätena på idrottens område för att diskutera samverkan kring gemensamma frågor.

Dessutom har det internationella kanotförbundet skickat ett "Letter of Appreciation" till GIH för våra insatser inom det så viktiga idrottsområdet parasport.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet januari

Januari månad innebär att blicka bakåt, framåt och samtidigt jobba fullt ut med den pågående verksamheten. Det nya året har rivstartat!
Nu skriver vi avtal för medverkan i Uppsala Health Summit, besöker IKEA med Prins Daniel och stiftelsen Gen Pep, har träffat Norges idrottshögskola för fördjupat samarbete och tillsammans med RF arrangerar en dopingkonferens på GIH. Som lärosäte har vi varit mycket synliga i media med korrekta och i forskning väl förankrade anvisningar och perspektiv.

Läs hela Rektorn har ordet