Välkommen till GIH-Bladet

I nyhetsbrevet kan du läsa de senaste nyheterna från GIH inom idrott, forskning, aktiviteter, konferenser och insatser. Nyhetsbrevet kommer ut i slutet av varje månad och skickas till din e-postadress. Nedan kan du ladda ner Rektorn har ordet som är med i varje nyhetsbrev.

Om du har synpunkter eller förslag på innehåll är du välkommen att höra av dig till redaktören på denna e-post.

Prenumerera

Prenumerera genom att skriva in din adress nedan så får du GIH:s nyhetsbrev gratis en gång i månaden till din e-post.

Välkommen!

Starta prenumerationen nedan:  

Namn

E-postadress

Rektorn har ordet för 2020-års nyhetsbrev

GIH-Bladet mars

Vår vardag har förändrats påtagligt under den senaste månaden. Livet är sig inte längre likt. Betydelsen av att göra allt vi kan för att minska smittspridningen av coronaviruset är idag uppenbar och vi måste alla hjälpas åt. Högskolans ledning följer utvecklingen i samhället noggrant och vi har regelbundna möten där vi tar ställning till vad som behöver göras på högskolan. Vi gör långsiktiga och kortsiktiga analyser och vi har kontakt med utbildningsdepartementet och övriga lärosäten i landet.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet februari

I Stockholm är det sportlov. En vecka fylld av vinterns alla aktiviteter. När jag blickar ut över den blanka isen på Östermalms IP är det inte många människor i rörelse. Förutsättningarna i samhället för idrott, friluftsliv och lek har förändrats. Här kan GIH bidra till en positiv samhällsutveckling.

Året 2019 var ett viktigt och framgångsrikt år. Vi har tagit fram en ny strategisk plan för fem år och genomfört ett betydande organisationsarbete. UKÄ har utvärderat vårt kvalitetssäkringssystem och ämneslärarutbildning med positiva resultat. Vi har också en fortsatt ökad vetenskaplig publicering och ökat de externa bidragen till forskning.

Läs hela Rektorn har ordet

GIH-Bladet januari

I dagarna diskuterade landets rektorer, statsrådet och politiker aktuella högskolepolitiska frågor. Utmaningarna var många och stora. Statsrådet talade om tre övergripande prioriteringar för det kommande året: att säkerställa högre utbildning i hela landet, att skapa trygga lärosäten för studenter och medarbetare samt att möta framtidens stora samhällsutmaningar. GIH kan lämna viktiga bidrag till dessa samhällsutmaningar! 2019 har varit ett viktigt år för GIH. Vi har tagit fram en strategisk plan för de kommande fem åren, genomfört ett betydande organisationsarbete och dessutom har antalet studenter på GIH ökar.

Läs hela Rektorn har ordet