GIH:s historia

År 2013 firade GIH 200 år. Passa på att fräscha upp dina kunskaper om GIH:s historia.

Linggymnastikens grundare, Pehr Henrik Ling, tog 1813 initiativ till grundandet av Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) i Stockholm. Vid institutet utvecklades Ling-gymnastiken, ett svensk bidrag till den internationella pedagogikens historia.

Ling föddes 1776 i Södra Ljunga i Småland. Han blev intresserad av gymnastik under en längre vistelse i Köpenhamn i början på 1800-talet. Ling hade även litterär ådra och blev invald i Svenska Akademien. Lings författarskap inom gymnastiken var starkt begränsat. Postumt utgavs ”Gymnastikens allmänna grunder” i vilken de bärande inslagen i hans gymnastikfilosofi uttrycks. Han dog 1839.

Vid GCI utvecklades Ling-gymnastiken, främst tack vare Pehr Henrik Lings son Hjalmar, vilken systematiserade faderns idéer i det som traditionellt betecknas som Ling-gymnastik. Vid sidan om pedagogisk gymnastik utvecklades även sjukgymnastik vid GCI. Den flyttades 1934 till Karolinska Institutet. Administrativt hörde dock sjukgymnastiken till GCI t o m 1958, och undervisningen bedrevs i GCI:s lokaler.

Ling-gymnastiken blev snabbt populär, både i Sverige och utlandet, främst inom skolans fysiska fostran och militärväsendet. GCI mottog regelbundet gäststudenter och lärare från skilda lärosäten världen över. GCI var omtalat och välrenommerat långt utanför Sveriges gränser. Efter andra världskriget minskade intresset för både Ling-gymnastik och GCI, främst beroende på konkurrens från den framväxande tävlingsidrotten.

GCI:s studenter var till en början uteslutande militärer, men efterhand ökade det civila inslaget både bland lärarkåren och studenter. Redan i början på 1860-talet togs de första kvinnorna in på GCI. 

År 1966 bytte GCI namn till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Namnbytet skall förstås mot gymnastikens tillbakagång och idrottens allt större utbredning i samhället. 1966 startade också GIH i Örebro, de båda högskolorna skulle på regeringens uppdrag råda bot på idrottslärarbristen i Sverige. De lydde under samma stadga fram till 1977, då de svenska högskolorna reformerades och GIH i Örebro flyttades in under högskolan i Örebro. Organisatoriskt valde GIH att tillhöra Lärarhögskolan i Stockholm under perioden 1977-1992.

Då bytte man namn till Idrottshögskolan i Stockholm (IH) och har sedan dess varit en självständig högskola med ungefär 650 studenter. 2005 återtogs namnet Gymnastik- och idrottshögskolan då Idrottshögskolan inte lyckats etablera sig i det allmänna medvetendet på samma sätt.

Gymnastik- och idrottshögskolan har således en lång historia och anses idag vara världens äldsta existerande idrottshögskola.

GIH ligger mitt i Stockholms idrottsplats-tätaste område. GIH är granne med Stockholms Stadion, klassisk mark för 1912 års olympiska spel och strax norrut finns Östermalms idrottsplats, Tennisstadion och Ryttarstadion. Sveriges Olympiska kommitté är också närbelägna. Det milsvida naturområdet Ekoparken breder ut sig norröver, där man bland annat finner den klassiska skidanläggningen Fiskartorpet.

Vid frågor om GIH:s historia kontakta gärna Leif Yttergren,
tel: 08-120 538 37, e-post: leif.yttergren@gih.se.

Läs mer om GCI - GIH:s historia

Läs mer om de senaste 25 åren i jubileumsbok från 2014

Adress till denna sida: www.gih.se/historik

Från GCI till GIH

Från GCI till GIH - mer historia
Läs mer om GCI-GIH:s 200-åriga historia

Mer om skolans historia

Foton ur arkivet

Fotografier ur GIH:s arkiv
Se fotografier ur GIH:s arkiv - så var gymnastiken kring år 1900

Se foton ur arkivet

GIH:s byggnadshistoria

GIH:s byggnadshistoria
För dig som vill veta mer om GIH:s byggnader och deras historia.

Mer om byggnadshistoria