Docenters och doktorers föreläsningar

Under onsdagen den 2 maj och torsdagen den 3 maj höll GIH:s docenter och doktorer sina föreläsningar. Här ser du vad föreläsningarna handlade om och bilder på föreläsarna.

Bild på Lena Svennberg"Knäck koden – vilka får höga betyg i idrott och hälsa"

Lena Svennberg, doktor i idrottsvetenskap, föreläser om vad lärare värderar när de sätter betyg i idrott och hälsa och vilka elevgrupper har bäst förutsättningar att lyckas i ämnet. Här beskrivs vad som är viktigt för betyg, läroplan och olika agendor i läroplanen samt de dilemman som lärarna måste hantera.

Bild på Susanne Johansson"Sexuella relationer mellan idrottsaktiva och tränare: Kärlek, sexuellt samtycke och utnyttjande"

Susanne Johansson, doktor i idrottsvetenskap, föreläser om sexuella relationer mellan idrottsaktiva och tränare samt sexuella övergrepp inom idrotten i Sverige. Denna kunskap är ny då detta inte tidigare har studerats. Här lyfts de idrottsaktivas erfarenheter av kärlek, makt, samtycke och utnyttjande i sexuella tränar-aktivrelationer, samt positiva och negativa effekter på välbefinnande och idrottsprestation.

Bild på Malin Åman"Förekomsten av akuta idrottsskador och hur kan de förebyggas"

Malin Åman, doktor i idrottsvetenskap, föreläser om att fysisk aktivitet är viktigt för ett hälsosamt liv och där är idrott en viktig del. Tyvärr innebär idrottande en ökad risk för skador där akuta idrottsskador kan leda till bestående besvär, vilket kan minska individens möjlighet att vara fysiskt aktiv livet ut. Trots att många skador går att förebygga finns ingen instans i Sverige som har ansvaret för detta och det finns heller inte något nationellt register som registrerar inträffade idrottsskador.

Bild på Jonas Mikaels"En studie om friluftsliv och dess pedagogiska potential som kunskapsområde i skolan"

Jonas Mikaels, doktor i idrottsvetenskap, tar upp vad som tas för givet och osynliggörs inom friluftsliv som kunskapsområde inom ämnet idrott och hälsa som beskrivs i läroplanstext. Här utforskas en platsresponsiv pedagogik och den pedagogiska potentialen för undervisning i skolans friluftsliv. Resultaten visar att en platsresponsiv pedagogik tar utgångspunkt i platsers kulturella, ekologiska och historiska förutsättningar. Om detta används mer skulle eleverna engageras i ämnesövergripande arbete med skolans närområde som utgångspunkt för lärande.

Bild på Pia Lundquist Wanneberg"Vikten av att banta: Hälsa, skönhet och moral från slutet av 1800-talet och framåt"

Pia Lundquist Wanneberg, docent i idrottsvetenskap, berättar att bantning i Sverige har från slutet av 1800-talet etablerat en ny norm för våra kroppar där vi bör vara smala. Redan 1863 lanserades bantning av britten William Banting. Dessa framfördes i läkarböcker, hälsotidskrifter och veckotidningar om varför människor skulle sträva efter att bli eller fortsätta vara smala. Tidigare bantade man av medicinska eller religiösa skäl, men idag är målet att gå ner i vikt. 

Bild på Filip Larsen"Hälsa och prestation med mitokondrierna i fokus"

Filip Larsen, docent i idrottsvetenskap, föreläser om att mitokondrierna brukar kallas för cellens kraftverk och de omvandlar energi i maten vi äter till ATP, det vill säga den energiform som våra celler kan utnyttja. Vi vet att mängden mitokondrier korrelerar med vår fysiska arbetsförmåga medan nyare forskning visar att mitokondrierna även spelar en viktig roll för hur väl metabolismen fungerar. Mitokondrierna är på så sätt cellernas "känselspröt" och reagerar på om vi är på ett högt berg, fastar under några dagar eller tränar hårt. På samma vis vet vi att många sjukdomstillstånd som diabetes, fetma och metabola syndromet karaktäriseras av mitokondrier som fungerar dåligt.

Doktor Frida Björkman och docent Hans Rosdahl fick förhinder och kunde inte medverka.