GIH:s Akademiska högtid 2018

Den Akademiska högtiden arrangerades under tre dagar mellan den 2 och 4 maj 2018. Under onsdagen och torsdagen var det föreläsningar av doktorer och docenter. Under fredagen höll hedersdoktorerna sina föreläsningar som efterföljdes av en ceremoni. Här promoverades hedersdoktorerna och doktorerna och docenterna utsågs. 

Anledningen till att den Akademiska högtiden äger rum i maj är för att GIH bildades den 5 maj 1813. Då grundade Linggymnastikens fader Pehr Henrik Ling GIH på inrådan av den svenska kungen Karl XIII. Då högskolan varit verksam i över 200 år gör det GIH till världens äldsta idrottshögskola. 

Dokumentation från föreläsningarna

Bild på Lars KardellLars Kardell är professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet och hans föreläsning var en historisk resumé över skogens behov och skötsel – från medeltiden till nutiden.

Lars Kardells intresse för skog började när han i sin ungdom var scout, fältbiolog och orienterare. Trots att han inte hade närheten till skog i Linköping tog intresset fart. Frågan han ställt sig under alla år är "Vad är skog och vad är dess sociala värden?".

Ta del av Lars Kardells föreläsning

Bild på Francesca RacioppiFrancesca Racioppi, forskare vid World Health Organisation, WHO, inleder sin föreläsning med att hon inte vill ta på sig äran själv med att bli utsedd till hedersdoktor. Hon menar att äran ska gå till WHO som inte hade kunnat genomföra sina insatser utan de forskare som i många år har arbetat för att få in den dagliga fysiska aktiviteten i den breda politiska agendan.
– Vi står mellan forskning, vetenskap och beslutsfattande. Vi lär av vetenskapen för att förstå vad det innebär för beslutsfattarna då de fattar besluten att skydda och bevara vår hälsa.

Ta del av Francesca Racioppis föreläsning

Onsdagen den 2 maj

Klockan 17:30 börjar föreläsningarna i Aulan av doktorerna. Föreläsningarna avlöser varandra och är på 20 minuter. Föreläsningarna är utan kostnad och alla är välkomna! De doktorer som föreläser är:

17:30-17:50

Doktor Lena Svennberg som föreläser om "Knäck koden – vilka får höga betyg i idrott och hälsa".

17:50-18:10

Doktor Susanne Johansson föreläser om "Sexuella relationer mellan idrottsaktiva och tränare: Kärlek, sexuellt samtycke och utnyttjande".

18:10-18:30

Doktor Jonas Mikaels föreläser om "En studie om friluftsliv och dess pedagogiska potential som kunskapsområde i skolan".

18:30-18:50

Doktor Malin Åman föreläser om "Förekomsten av akuta idrottsskador och hur kan de förebyggas".

Torsdagen den 3 maj

Föreläsningarna börjar klockan 17:30 i Aulan av docenterna och är cirka 30 minuter långa. Föreläsningarna är utan kostnad och alla är välkomna! 

De docenter som föreläser är:

17:30-18:00

Docent Pia Lundquist Wanneberg som föreläser om "Vikten av att banta: Hälsa, skönhet och moral från slutet av 1800-talet och framåt".

18:00-18:30

Docent Filip Larsen som föreläser om "Hälsa och prestation med mitokondrierna i fokus".

18:30-19:00

Docent Hans Rosdahl som föreläser om "Elitkanotisters prestationsutveckling genom teknikutveckling".

Föreläsningarna är utan kostnad och alla är välkomna!

Fredagen den 4 maj

De två hedersdoktorerna har sina föreläsningar från klockan 13:00 i Aulan och är cirka 45 minuter långa. Föreläsningarna är utan kostnad och alla är välkomna!

Francesca Racioppi, forskare som arbetar vid WHO Regional Office for Europe – European Centre for Environment and Health. Hennes föreläsning har titeln "From promoting "climbing stairs" to promoting "active transport": a tale of evolving perspectives and understanding in science and policy".

Lars Kardell är professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet och hans föreläsning har titeln "Skogens utnyttjande för rekreation, då, nu och i framtiden".

Promoveringsceremoni och högtidsmiddag

Ceremonin börjar klockan 17:00 där hedersdoktorer och doktorer promoveras. Här utses även docenterna. Ceremonin varvas med underhållning i aulan. På länken nedan kan du göra din anmälan till GIH:s akademiska högtid.

Till vänster i menyn finns dokumentationen från GIH:s akademiska högtid från 2016.