Akademiska högtidens öppna föreläsningar

Den akademiska högtiden inleddes klockan 10:00 lördagen den 14 maj 2016 med öppna installationsföreläsningar som var öppna även för allmänheten.

Hedersdoktor David Costill inledde med en föreläsning och därefter var det parallella föreläsningar av professorer, doktorander och docenter samt av de forskare som fått vetenskapliga priser.

10:00-10:30

Bild på David CostillAULAN - David Costill, professor emeritus vid Ball State Universitetet i USA, är utsedd till 2016 års hedersdoktor. Hans vetenskapliga produktion innehåller bland annat handledning av 32 doktorander och 430 peer reviewed vetenskapliga artiklar i ämnet idrottsfysiologi. Under 1970-talet var han gästforskare vid GIH, undervisade studenterna och hade nära samarbeten med forskarna. Davids föreläsning heter "Training to Survive on Mars" och handlar om ansträng-
ningarna för att ändra NASA: s idéer om hur man tränar för att bibehålla styrka och kraft för fortsatt liv i rymden. Föreläsningen är på engelska. Här kan du ta del av David Costills föreläsning. (länk)

10:30-11:00

Bild på Toni ArndtAULAN - Toni Arndt, (bilden) professor i idrottsvetenskap inriktning rörelselära och dekanus för forskning och forskarutbildning, håller en föreläsning om vetenskapen som finns kring barfota löpning och löpning i minimalistiska skor och hur dessa påverka belastningen i nedre extremiteter. Tonis föreläsning är densamma som under Öppna föreläsningar och heter "Vad händer när jag springer barfota?". Här kan du ta del av Toni Arndts föreläsning. (länk)

LÄROSAL 1505 - John S. Hellström, fil. dr. i idrottsvetenskap, var GIH:s första doktorand med avhandlingen "Den svenska sporthjälten". Johns föreläsning heter "Nationella hjältar från sportens värld" och tar upp övergripande frågor relaterade till hjältebegreppet. Vad är en hjälte? Hur skapas hjältar i sportens värld och vad skiljer hjältar från stjärnor och kändisar?.

LÄROSAL 1506 - Elin Ekblom Bak, doktor i medicinsk vetenskap, har tillsammans med William Apró fått SCIF:s lilla vetenskapliga pris. Ett av hennes forskningsområde har varit stillasittandet som hälsofara. Elin har även vidareutvecklat PO Åstrands cykeltest. Hennes föreläsning heter "All rörelse är bra rörelse". Här kan du ta del av Elin Ekblom Baks föreläsning. (länk)

11:00-11:30

Bild på Karin RedeliusAULAN - Karin Redelius, (bilden) professor i pedagogik med inriktning mot idrottens påverkans- och lärprocesser, forskar kring barns rättigheter inom idrott samt om bedömning och betygsättning i idrott och hälsa. Hennes föreläsning heter "Föreningsidrott för barnets bästa: trender och dilemman". Här kan du ta del av Karin Redelius föreläsning. (länk)

LÄROSAL 1505 - Marcus Moberg, forskare, har disputerat med sin avhandling som bland annat handlar om effekten av styrketräning förstärks av leucin men hämmas inte av konditionsträning. Marcus föreläsning heter "Så påverkar konditionsträning effekten av styrketräning".

LÄROSAL 1506 - Paulo Gago, fil. dr. i idrottsvetenskap, har disputerat med en avhandling som handlar om att sex sekunders maximal muskelaktivering ger mer explosiva muskler. Paulos föreläsning heter "Shall we warm up today?" och är på engelska.

11:30-12:00

Bild på Maria EkblomAULAN - Maria Ekblom, (bilden) docent och Med. dr. i idrottsvetenskap, forskar kring stillasittandets hälsofara, fysisk aktivitet, mental hälsa och prestation. Marias föreläsning heter "Så påverkar träning nervsystemets funktion".

LÄROSAL 1505 - Matthis Kempe Bergman, doktor i idrottsvetenskap, har skrivit avhandlingen "Man talar om jämställd idrott" som handlar om manliga idrottsledares syn på jämställdhet inom idrotten. Matthis föreläsning heter "Mot jämställd idrott - mer genusteori och mindre kvinnosakstänkande?".

LÄROSAL 1506 - William Apró, forskare, har tillsammans med Elin Ekblom Bak fått SCIF:s lilla vetenskapliga pris. Williams föreläsning heter "Aminosyror och muskeltillväxt" och handlar om vilka aminosyror som stimulerar muskeltillväxt mest.

12:00-12:30 - Frukt

12:30-13:00

Bild på Jane MeckbachAULAN - Jane Meckbach, (bilden) docent, fil dr i pedagogik och ordförande i Grundutbildningsnämnden. Jane har skrivit flera böcker, undervisar och handleder studenters uppsatser samt ansvarar för olika interna och externa uppdrag. Föreläsningstitel är "Lärarutbildning i förändring – från gymnastikdirektör till lärare i idrott och hälsa".

LÄROSAL 1505 - Gustav Olsson, fil. dr., har skrivit en avhandling med titeln ”Studies of physical activity in the Swedish population". Han forskar kring fysisk aktivitet, motion, stillasittande och fysisk prestationsförmåga kopplat till hälsa, livsstil och demografi. Gustavs föreläsning heter "Hur mäter man fysisk aktivitet?".

LÄROSAL 1506 - Britta Thedin Jakobsson, doktor i idrottsvetenskap, har skrivit en avhandling som handlar om varför barn och ungdomar väljer att stanna kvar i idrotten. Hennes föreläsning heter "De flesta börjar men vilka fortsätter? Om ungas föreningsidrottande under uppväxtåren".

13:00-13:30

Bild på Anna TidénAULAN - Anna Tidén, (bilden) fil. dr. i idrottsvetenskap, har skrivit avhandlingen "Bedömningar av ungas rörelseförmåga: En idrottsvetenskaplig problematisering och validering". Hon undervisar i bollspel och friluftsliv, metodik och didaktik. Annas föreläsning heter "Rörelseförmåga – kan det bedömas?".

LÄROSAL 1505 - Sanna Nordin Bates, docent och fil dr idrottsvetenskap - idrottspsykologi, forskar om välbefinnande och prestationsutveckling inom framför allt dans, men även estetisk idrott. Hon undervisar och är handledare för C- och D-uppsatser i relaterade ämnen. Sannas föreläsning heter "Att sträva efter perfektion: nödvändigt eller direkt skadligt för topprestation?".

LÄROSAL 1506 - Carolina Lundqvist, fil dr i psykologi och docent, verksam vid Karlstads universitet och arbetar som idrottspsykologisk rådgivare mot elitidrottare. Hennes föreläsning heter "Välbefinnande i en högpresterande kontext".

13:30-14:00

Bild på Örjan EkblomAULAN - Örjan Ekblom, docent och Med. dr. i fysiologi, forskar kring hur fysisk aktivitet, stillasittande och kondition påverka människans fysiska och mentala hälsa. Örjans föreläsning är densamma som under Öppna föreläsningar och heter "Hur hjärnan påverkas av stillasittande och träning". Här kan du ta del av Örjan Ekbloms föreläsning. (länk)